Održani prvi koncerti 39. VBV-a izvan Varaždina

19. 09. 2009.

 

Prvog dana 39. Varaždinskih baroknih večeri održan je i prvi koncert Festivala izvan Varaždina. U Sisku i tamošnjoj glazbenoj školi Frana Lhotke a nastupio je Helsinki Baroque Ensemble, dok drugog dana glazbenike ugošćuju dvorac Trakošćan, te Grkokatolička katedrala u Križevcima. Prvi festivalski vikend koncerata 39. VBV-a izvan Varaždina zaokružit će koncerti u Lepoglavi, Krapini i Ludbregu. Do kraja Festivala u baroknoj će glazbi uživati i publika u Vukovaru, Prelogu, Varaždinskim Toplicama, te u Ptuju, Munchenu, Ravensburgu, Velikom Borištofu i u Jeruzalemu.