Dobrovoljna, neprofitna i ekskluzivna građanska udruga sa sjedištem u Varaždinu, čiji članovi – svojim osobnim društvenim ugledom ali i primjerenim članskim materijalnim ulozima – neposredno podržavaju ne samo što višu programsku kvalitetu i umjetnički dignitet, nego i hrvatski identitet ovog jedinstvenog festivala barokne glazbe.

U tom je smislu osnovna zadaća članova Kluba mecena VBV-a, od osnutka do danas, da festivalu osiguravaju sredstva za kompletno financiranje barem jednoga festivalskoga koncerta. A ta se sredstva svake godine osiguravaju članskim ulozima, organiziranjem dobrotvornog uskrsnoga koncerta i osobnim angažmanom svakoga člana (u pronalaženju novih festivalskih sponzora). Na taj se način, udruživanjem (u početku) tridesetak malih mecena, u konačnici postiže primarni cilj svakog mecenatstva – “novcem ili materijalnim dobrima pomagati napretku umjetnosti” (u ovome slučaju glazbene umjetnosti).

(mr. Ernest Fišer)

Popis članova Kluba mecena 2023:

 

Helga Dujmović, predsjednica
Zagorka Mintas, potpredsjednica
Petra Martinjak, rizničarka
Ernest Fišer, tajnik
Biserka Čmrlec-Kišić, član Upravnog odbora
Martina Jerbić, član Upravnog odbora
Zvonimir Kušter, član Upravnog odbora
Ivan Bek, Varaždin
Tamara Bosak, Varaždin
Nataša Cikač, Varaždin
Tatjana Cikač, Varaždin
Ljiljana Čulek, Varaždin
Melanija Duić, Varaždin
Ljubimka Hajdin, Varaždin
Zvonko Kišić, Varaždin
Tanja Kragulj Mežnarić, Varaždin
Davor Kolarek, Varaždin
Draženka Kos, Varaždin
Ivan Kristofić, Varaždin
Vedran Kruljac, Varaždin
Milan Lacković, Varaždin
Ana-Marija Markovina, Varaždin
Boris Martinjak, Varaždin
Dragutin Mihelčić, Zagreb
Velimir Ostoić, Varaždin
Željko Prstec, Varaždin
Milan Rajković, Varaždin
Zvjezdana Rauš – Klier, Varaždin
Željkica Rauš, Varaždin
Jasmina Sabolek Bujan, Varaždin
Bojana Škvorc, Varaždin
Peter Tyran, Austrija
Ljiljana Uskoković, Varaždin
Mirna Weber, Varaždin
Paul Zinniel, Austrija

 

Počasni članovi:
Dubravko Hoić
Zvonimir Ribarić