1.10.2023. Akademski zbor “Ivan Goran Kovačić”, Hrvatski barokni ansambl i Zbor Via