27. rujna 2014. Xarabande

27. rujna 2014. Xarabande

Valeria_Brunelli
Subota, 27. rujna 2014.
Viteška dvorana, Dvorac Trakošćan, 11 sati
Koncert uz baroknu kavu

 

Barokni ansambl XARABANDE

Mauro Massa, violina
Valeria Brunelli, violončelo
Luca Oberti, čembalo, orgulje i umjetničko vodstvoProgram:

“Virtuozni gudači – Borba strasti u talijanskom baroku”

Giovanni Mossi                          Violinska sonata u G-duru, br.3, op.1
(oko 1680. – 1742.)                                Adagio
Allegro
Adagio
Allegro
Antonio Vivaldi                           Sonata za violinu, violončelo i bass continuo, RV 83
(1678. – 1741.)                                      Allegro
Adagio
Allegro

Alessandro Scarlatti                   Varijacije na temu La Follia za čembalo
(1660. – 1725.)
Giovanni Battista Bononcini       Sonata za violončelo u a-molu
(1670. – 1747.)                                     Andante
Allegro
Grazioso-Minuet
Alessandro Stradella                 Simfonija za dvije violine, violončelo i basso continuo
(1639. – 1682.)
Francesco Maria Veracini         Sonata accademica u A-duru, br..6, op.2
(1690. – 1768.)                                      Siciliana-Larghetto
Largo
Allegro assai

Arcangelo Corelli                       Sonata br. 12, op. 5, La Follia
(1653. – 1713.)

O izvođaču:

Ensemble Xarabande sa sjedištem u Milanu utemeljio je 2014. godine Luca Oberti. Cilj je upoznavanje komornog vokalnog i instrumentalnog repertoara. To je područje često zanemarivano na koncertnim programima iako je za skladatelje bilo vrlo stimulirajući izazov budući da su pisali za publiku koja je bila nadasve sofisticirana. Komorna je glazba bila prikladna za iskušavanje novih rješenja koja su kasnije korištena za brojniju primjerice opernu publiku. U prvoj godini postojanja djelatnost ansambla usmjerena je na tri područja i to na glazbu kasnog 17. stoljeća violinske bolonjske škole i na njezin utjecaj na kasnije generacije skladatelja, na komornu kantatu pri čemu se istražuju djela skladatelja poznatih po doprinosu drugim glazbenim vrstama, primjerice u stvaralaštvu Domenica Scarlattija, te na prijelaz iz continua prema obligato klaviru što omogućava izvođenje Mozartovih klavirskih kvarteta. Članovi ansambla birani su među najtraženijim glazbenicima generacije koji su sposobni prelaziti iz baroknog na klasični stil i instrumente. Svi su svirali s ansamblima poput Les Musiciens du Louvre, Les Talens Lyriques, Accademia Bizantina, I Barocchisti, Modo Antiquo, European Union Baroque Orchestra, te snimali za tvrtke poput Naïve, Deutsche Harmonia Mundi, I Dynamic, Brilliant Classics i druge.

Violinist Mauro Massa diplomirao je na Konzervatoriju L. Perosi u Campobasso, a studirao je violinu i komornu glazbu s nizom uglednih pedagoga na Scuola Civica u Milanu. Na istoj je školi diplomirao i baroknu violinu u razredu Stefana Montanara. Nastupao je s ansamblima Brixia Musicales, Pian e Forte, Accademia Bizantina, Academia Montis Regalis, I Barocchisti i Silete Venti. Impozantan je broj uglednih dirigenata i solista s kojima je do sada surađivao.

Violončelistica Valeria Brunelli diplomirala je na Scuola di Musica di Fiesole. U Hannoveru je studirala u razredu Tilmanna Wicka. Barokno violončelo studirala je kod Bettine Hoffmann, a kod niza profesora se posebno usavršavala u repertoaru za gudački kvartet. Nastupa na brojnim festivalima u Italiji i surađuje s uglednim talijanskim orkestrima. Od 2006. godine predaje violončelo na Glazbenoj školi u Fiesolu.

Luca Oberti studirao je u rodnom Bergamu orgulje i kompoziciju a potom je diplomirao čembalo, klavir i klavikord na Konzervatoriju Giuseppe Verdi u Milanu. Specijalizirao se u Parizu gdje su mu profesori bili Christophe Rousset i Pierre Hantaï. Pobjednik mnogih natjecanja vrlo je rano počeo surađivati s ansamblima Les Musiciens du Louvre, Il Pomo d’oro, Les Talens Lyrique, Les Ambassadeurs, La Venexiana, Silete venti, Musica Antiqua Roma, Academia Montis Regali i dr. nastupajući sa solistima kao što su to Enrico Onofri, Riccardo Minasi, Amandine Beyer, Stefano Montanari, Roberto Gini, Claudine Ansermet i dr. Nastupao je diljem Europe i u Aziji. Vrlo često sudjeluje i u opernim izvedbama kao dirigent asistent i “maestro al cembalo”. Otkako radi s Marcom Minkowskim izvodi Bachove Misu u b-molu i Pasiju po Ivanu te Gluckovu opera Orfej i Euridika. Snima za Naïve, Classics, Deutsche Harmonia Mundi kao i za brojne radio postaje i televizijske kanale.