26. rujna 2014. Hrvoje Jugović

Hrvoje Jugovic / Fortepiano
Petak, 26. rujna 2014.
Županijska dvorana, 10-17 sati
Simpozij “Život i djelo Jurice Muraja”
organizacija HAZU i VBV

Koncert u podne
In memoriam Jurica Murai

HRVOJE JUGOVIĆ, fortepiano


 

Program:

J.S. Bach                                   Ricercar a 3, c-mol, BWV 1079 (iz Muzičke žrtve”)
(1685 – 1750)

 

Giovanni Benedetto Platti          Sonata XI, c-mol, 12 min
(1697-1763)                                           Adagio
Allegro
Allegro

Domenico Scarlatti                     Sonata F dur, K. 107: Allegro
(1685 – 1757) 
Sonata f mol, K. 466: Andante moderato

Sonata a-Moll, K. 54: Allegro

Sonata A-Dur, K. 24: Presto

Leopold Ignacije Ebner              Sonata u C duru (1811) 20 min
(1769 – 1830)                                        Allegro con brio
Allegro con brio
Arioso. Adagio
Rondo. Allegro moderato