25.09.2011. Krešimir Lazar & Krešimir Has

25.09.2011. Krešimir Lazar & Krešimir Has

Crkva Sv. Nikole, 20 sati

Krešimir Lazar, barokno violončelo
Krešimir Has, čembalo

Program:

„Prvo stoljeće violončela“

Domenico Gabrielli                              Ricercari 4, 5 i 6
(1651. (?) – 1690.)

Giuseppe Torelli                                  Sonata u G-duru
(1658. – 1709.)                                           Adagio
Allegro
Adagio
Allegro

Antonio Vivaldi                                     Sonata IX, RV 42
(1678. – 1741.)                                            Preludio
Allemande
Sarabanda
Giga

Giacobbe Basevi Cervetto                 Sonata IX
(c. 1682. – 1783.)                                         Andante
Caccia (Vivace)
Andante sostenuto
Andante allegro

*****

Georg Philipp Telemann                     Sonata u D-duru, TWV 41:D6
(1681. – 1767.)                                              Lento
Allegro
Largo
Allegro

Johann Sebastian Bach                       Suita za violončelo solo u G-duru, br. 1
(1685. – 1750.)                                               Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuett I,II
Gigue

Johann Christoph Friedrich Bach      Sonata u G-duru
(1732. – 1795.)                                               Allegretto
Rondeaux

O izvođaču:

Violončelist Krešimir Lazar diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Valtera Dešpalja, kod kojega je i magistrirao. Osvojio je nagrade u zemlji i inozemstvu, među kojima I. nagradu na međunarodnom natjecanju Alfredo Marcosig u Goriziji (Italija), zatim nagradu Hrvatske radiotelevizije Amando Ivančić, Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, Dekanovu nagradu Muzičke akademije u Zagrebu, nagradu Hrvatskog glazbenog zavoda i nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenih djelatnika u Zagrebu. Koncertirao je u više europskih i latinoameričkih država. Kao solist nastupao je uz Zagrebačku filharmoniju, Varaždinski komorni orkestar, Hrvatski barokni ansambl, Hrvatski komorni orkestar i HGM Jazz orkestar. Za nakladničku kuću Cantus snimio je uz Simfonijski orkestar HRT-a Koncert za violinu, violončelo i orkestar Ž. Brkanovića. Uz koncertnu djelatnost sudjelovao je kao predavač na medjunarodnom festivalu gudača Strings Only u Zadru i  kao član međunarodnog žirija na istoimenom natjecanju, te član žirija na međunarodnom natjecanju Alfredo i Vanda Marcosig u Goriziji (Italija) te na Državnom natjecanju učenika i studenata glazbe u Ljubljani. Solist je Varaždinskog komornog orkestra (čiji je aktualni predsjednik), ansambla Camerata Garestin (čiji je suosnivač) i klavirskog trija Amadeus trio Zagreb. Zaposlen je na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu kao izvanredni profesor.

 

Orguljaš i čembalist Krešimir Has svoju je umjetničku djelatnost usmjerio prema glazbi visoke renesanse i baroka, redovito nastupajući na specijaliziranim koncertima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Nakon završenih studija orgulja i čembala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te usavršavanja na Musikhochschule Lübeck, aktivno je sudjelovao u radu Hrvatskog baroknog ansambla, te ansambala Musica da camera i Erato. Kao solist i komorni umjetnik posebnu pažnju posvećuje izvedbama rijetko izvođenih djela za čembalo i orgulje, kao i istovrsnim djelima komornog karaktera, surađujući s afirmiranim hrvatskim i svjetskim umjetnicima s područja interpretacije glazbe visoke renesanse i baroka (Eggar, Cummings, Mackintosh, Niquet, Mitchell, Marcon, Haselböck i dr.). Dobitnik je više nagrada i priznanja za umjetničko i liturgijsko djelovanje, među kojima je  treća nagrada međunarodnog orguljaškog natjecanja Andrea Antico da Montona, održanog u Umagu 2004. godine. U umjetničkoj suradnji s mo. Josipom degl’ Ivelliom, muziciranje Krešimira Hasa pohranjeno je na više tonskih te DVD zapisa, s osobitim naglaskom na interpretaciji hrvatskih autora umjetničke te liturgijske glazbe. Suosnivač je Malog festivala čembala i ansambla Camerata Garestin. Obnašao je dužnosti orguljaša u više crkava u Zagrebu. 2007. godine dobio je status samostalnog umjetnika. Potpredsjednik je Hrvatske udruge čembalista Continuo. 2010. godine izabran je u naslovno umjetničko sveučilišno zvanje docenta iz sviranja orgulja.