23.09.2013. P.Mašić, T.Sevšek, D.Marinčić

Ponedjeljak, 23. rujna 2013, 21.00
Palača Sermage, Varaždin
»Zimmermannova kavana«
Johann Sebastian Bach Sonata u G-duru za čembalo i violu da gamba, BWV 1027
(1685–1750) Adagio – Allegro ma non tanto – Andante – Allegro moderato
Koncert u C-duru za dva čembala, BWV 1061a
[Allegro] – Adagio ovvero Largo – Fuga
Sonata u D-duru za čembalo i violu da gamba, BWV 1028
Adagio – Allegro – Andante – Allegro
Georg Philipp Telemann Trio u G-duru za violu da gamba, čembalo i continuo, TWV 42:G6
(1681–1767) Andante – Allegro – Largo – Presto
musica cubicularis
Domen Marinčič, viola da gamba
Pavao Mašić, čembalo
Tomaž Sevšek, čembalo
Biografije Mašić- Marinčić-Sevšek (prijevod sa slovenskog)
Pavao Mašić  diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu  čembalo kod Višnje Mažuran, orgulje kod Marija Penzara i studij glazbenoteorijskih disciplina, a poslijediplomski studij orgulja s najvišim ocjenama kod Kei Koito u Lausanni te čembala kod Roberta Hilla  i Michaela Behringera na Visokoj školi za glazbu u Freiburgu. Dobio je prve nagrade kao što su:  Grand Prix de Laussane, Andrea Antico da Montona, nagradu HGM Ivo Vuljević  te na Concurso International  CAI de Jovenes Interpretes de organo. Godine 2010. dobio je čak tri nagrade na festivalu varaždinske barokne večeri. Njegov solistički CD  „1685.“ s djelima za čembalo Bacha, Handela i Scarlattija dobio je 2012.godinedvije diskografske nagrade Porin i proglašen je najboljim albumom klasične glazbe te godine. Od 1999.godine glavni je orguljaš crkve Sv.Marka u Zagrebu. Kao solist nastupa s Hrvatskim baroknim ansamblom, Zagrebačkim  solistima i Zagrebačkom filharmonijom. Od 2008.godine predaje čembalo i basso continuo na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.
Damen Marinčić  studirao je violu da gamba  kod Hartwiga Grotha u Nürnbergu te kod Philippa Pierlota na Visokoj školi za glazbu u Trossingenu. Diplomirao je i čembalo te poslijediplomski studij basspo continuo kod Alberta Rinaldija. Godine 1997. Dobio je prvu nagradu na 1.međunarodnom natjecanju Bach-Abel u Köthnu. Među osnivačima je slovenskog ansambla za staru glazbu Musica cubicularis i instituta Harmonia Antiqua Labacensis.Nekoliko godina bio je član belgijskog ansambla Ricercar Consort, a danas surađuje s Ensemble Phoenix Munich i flautistom Stefanom Temminghom. Nastupa na prestižnim festivalima po cijeloj Europi, a snimio je preko dvadeset CD-a za nakladnike kao što su Harmonia mundi france, Aeolus, Ricercar i Oehms Classics.
Tomaž Sevšek studirao je orgulje  kod Zsigmonda Szathmarryja i čembalo kod Roberta Hilla na Vioskoj školi za glazbu u Freiburgu. Godinu dana se usavršavao na Eastman School of Music u Rochestru (SAD) kod Davida Higgsa i Arthura Haasa. Godine 2003. u Freiburgu  je završio poslijediplomski studij orgulja i diplomirao iz čembala.Uspješno koncertira u Sloveniji i inozemstvu i redovito surađuje s Komornim gudačkim orkestrom Slovenske filharmonije. Više godina je bio stručni tajnik komisije TEMSIG (Natjecanje mladih slovenskih glazbenika) i predsjednik Slovenskog orguljaškog društva. Suosnivač je slovenskog ansambla za ranu glazbu Musica cubicularis i  instituta Harmonia Antiqua Labacensis. Posljednih godina bavi se klavikordom i zaboravljenim glazbalom – francuskim koncertnim harmonijem (Harmonium d,Art).

musica_cubicularis_Masic_Sevsek_Marincic

Ponedjeljak, 23. rujna 2013.
Palača Sermage, 21,00 sat

PAVAO MAŠIĆ, čembalo
TOMAŽ SEVŠEK, čemalo
DOMEN MARINČIĆ, viola da gambaProgram:

»Zimmermannova kavana«

Johann Sebastian Bach        Sonata u G-duru za čembalo i violu da gamba, BWV 1027
(1685–1750)                                    Adagio – Allegro ma non tanto – Andante – Allegro moderato

Koncert u C-duru za dva čembala, BWV 1061a
[Allegro] – Adagio ovvero Largo – Fuga

Sonata u D-duru za čembalo i violu da gamba, BWV 1028
Adagio – Allegro – Andante – Allegro

Georg Philipp Telemann      Trio u G-duru za violu da gamba, čembalo i continuo,
(1681–1767)                             TWV 42:G6
                                                        Andante – Allegro – Largo – Presto

O izvođaču:


Pavao Mašić
diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu  čembalo kod Višnje Mažuran, orgulje kod Marija Penzara i studij glazbenoteorijskih disciplina, a poslijediplomski studij orgulja s najvišim ocjenama kod Kei Koito u Lausanni te čembala kod Roberta Hilla  i Michaela Behringera na Visokoj školi za glazbu u Freiburgu. Dobio je prve nagrade kao što su:  Grand Prix de Laussane, Andrea Antico da Montona, nagradu HGM Ivo Vuljević  te na Concurso International  CAI de Jovenes Interpretes de organo. Godine 2010. dobio je čak tri nagrade na festivalu varaždinske barokne večeri. Njegov solistički CD  „1685.“ s djelima za čembalo Bacha, Handela i Scarlattija dobio je 2012.godinedvije diskografske nagrade Porin i proglašen je najboljim albumom klasične glazbe te godine. Od 1999.godine glavni je orguljaš crkve Sv.Marka u Zagrebu. Kao solist nastupa s Hrvatskim baroknim ansamblom, Zagrebačkim  solistima i Zagrebačkom filharmonijom. Od 2008.godine predaje čembalo i basso continuo na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

 

Damen Marinčić studirao je violu da gamba  kod Hartwiga Grotha u Nürnbergu te kod Philippa Pierlota na Visokoj školi za glazbu u Trossingenu. Diplomirao je i čembalo te poslijediplomski studij basspo continuo kod Alberta Rinaldija. Godine 1997. Dobio je prvu nagradu na 1.međunarodnom natjecanju Bach-Abel u Köthnu. Među osnivačima je slovenskog ansambla za staru glazbu Musica cubicularis i instituta Harmonia Antiqua Labacensis.Nekoliko godina bio je član belgijskog ansambla Ricercar Consort, a danas surađuje s Ensemble Phoenix Munich i flautistom Stefanom Temminghom. Nastupa na prestižnim festivalima po cijeloj Europi, a snimio je preko dvadeset CD-a za nakladnike kao što su Harmonia mundi france, Aeolus, Ricercar i Oehms Classics.

 

Tomaz_Sevsek1jpgTomaž Sevšek studirao je orgulje  kod Zsigmonda Szathmarryja i čembalo kod Roberta Hilla na Vioskoj školi za glazbu u Freiburgu. Godinu dana se usavršavao na Eastman School of Music u Rochestru (SAD) kod Davida Higgsa i Arthura Haasa. Godine 2003. u Freiburgu  je završio poslijediplomski studij orgulja i diplomirao iz čembala.Uspješno koncertira u Sloveniji i inozemstvu i redovito surađuje s Komornim gudačkim orkestrom Slovenske filharmonije. Više godina je bio stručni tajnik komisije TEMSIG (Natjecanje mladih slovenskih glazbenika) i predsjednik Slovenskog orguljaškog društva. Suosnivač je slovenskog ansambla za ranu glazbu Musica cubicularis i  instituta Harmonia Antiqua Labacensis. Posljednih godina bavi se klavikordom i zaboravljenim glazbalom – francuskim koncertnim harmonijem (Harmonium d,Art).