01.10.2011. Camerata Garestin

01.10.2011. Camerata Garestin

Dvorac Trakošćan, Viteška dvorana, 11 sati

Camerata Garestin

Ivana Lazar, sopran
Dani Bošnjak, uzdužna i poprečna flauta
Davide Albanese, barokna violina
Krešimir Lazar, barokno violončelo
Krešimir Has, čembalo

Program: 
Georg Philipp Telemann
(1681.-1767.)

Pariški kvartet u e-molu

Prélude. A discretion-très vite
Gay
Gracieusement
Distrait
Modéré

Unverzagt in allem Leide, kantata
Unverzagt in allem Leide (con pompa), arija
So herrlich ist dein Name, recitativ
Ich leb’ und sterb’ in deinem Namen (A tempo giusto), arija

Pariški kvartet u a-molu
Prélude. Allégrement
Flatteusement
Legerment
Un peu vivement
Vite
Coulement

Auf ehernen Mauern, kantata
Auf ehernen Mauern (Vivace), arija
Solange noch der Unbestand den schüchternen, recitativ
Ja, ja, wiederholt nur eure Tücke (Animoso), arija

O izvođaču:

Ansambl Camerata Garestin okuplja vodeće hrvatske vokalne i instrumentalne interprete glazbe 17. i 18. stoljeća. Osnovan je 2008. godine na poticaj varaždinskog violončelista Krešimira Lazara, uz suosnivače sopranisticu Ivanu Lazar, flautista Danija Bošnjaka te čembalista i orguljaša Krešimira Hasa. Svirajući na replikama autentičnih instrumenata te promišljajući glazbu prema estetskim i izvodilačkim značajkama vremena u kojemu su skladbe nastale, ansambl postaje značajan čimbenik hrvatske glazbene reprodukcije. Tijekom 2009., 2010. i 2011. godine ansambl je održao niz koncerata u hrvatskim gradovima i u inozemstvu. Svojim imenom ansambl je vezan za grad Varaždin, te najveći hrvatski festival barokne glazbe, Varaždinske barokne večeri, na kojima redovito nastupa