VARAŽDINSKI KOMORNI ORKESTAR

Utorak, 26. rujna 

Crkva Sv. Nikole, 19 sati

VARAŽDINSKI KOMORNI ORKESTAR 

 

Zoran Dukić, gitara

Maroje Brčić, gitara

Tvrtko Sarić, gitara

Petrit Çeku, gitara i umjetničko vodstvo

 

PROGRAM:

Antonio Vivaldi

 

Koncert za gudače u B-duru, RV 163 “Conca”   (1678. – 1741.)

(Bez oznake tempa) – Allegro molto

Andante

Allegro

Koncert za gudače u g-molu, RV 157

Allegro

Largo

Allegro

Koncert za gitaru i gudače u C-duru, RV 425

Allegro

Largo

(Bez oznake tempa)

Koncert za 2 gitare i gudače u G-duru, RV 532

Allegro

Andante

Allegro

****

Koncert za gudače u D-duru, RV 121

Allegro molto

Adagio

Allegro

Koncert za gudače u d-molu, RV 127

Allegro

Largo

Allegro

Koncert za gitaru i gudače u D-duru, RV 93

(Bez oznake tempa)

Largo

Allegro

Koncert za 4 gitare i gudače u h-molu, RV 580

Allegro

Largo-Larghetto

Adagio-Largo-Allegro

 

O IZVOĐAČU:

Varaždinski komorni orkestar svojom dvadesetčetvrtom sezonom ove godine nastavlja višestoljetnu tradiciju komornog i orkestralnog muziciranja u Varaždinu. Središnja djelatnost orkestra je ciklus od pet premijernih koncerata u koncertnoj dvorani HNK-a u Varaždinu, kao i redovito sudjelovanje na Varaždinskim baroknim večerima. Orkestar ujedno nastupa i diljem Hrvatske, te gostuje u nizu europskih država. Orkestar je snimio  tri CD-a s maestrom Pavlom Dešpaljem. U povodu desete obljetnice 2004. godine izdana je monografija “Varaždinski komorni orkestar (1994.-2004.)” s prigodnim CD-om. Iako vrlo često nastupa bez dirigenta, težeći prvenstveno kvaliteti, orkestar povremeno surađuje s dirigentima – uglednim umjetnicima kao što su to P. Dešpalj, M. Horvat, K. Ono, V. Šutej, U. Lajović, V. Kranjčević, I. Lipanović, Z. Juranić, I. Repušić i dr.. Uz orkestar su kao solisti nastupali eminentni instrumentalisti i pjevači, poput R. Pospiš-Baldani, D. Tomšič-Srebotnjak, D. Vejzović, V. Mažuran, M. Leskovar, R. Pokupić, R. Vlatkovića, D. Geringasa, V. Dešpalja, D. Schwarzberg, B. Slokara, P. Soavea, S. Arnolda, I. Römera, L. Pogorelića i dr. Uz stalnog koncert majstora (Jože Haluza) orkestar često angažira i goste-koncert majstore, pa su to bili L. Spierer, C. Mackintosh, T. Smirnova, A. Ivić, B. Martinić, M. Korunić, L. Honda-Rosenberg i dr. Orkestar je dobitnik nagrada Varaždinskih baroknih večeri Ivan Lukačić i Jurica Murai, nagrade Milka Trnina, nagrade Dubrovačkog ljetnog festivala Orlando, nagrade „Judita“ Splitskog ljeta, kao i Plakete grada Varaždina.