poticajnost VBV-a za djelovanje Varaždinskog komornog orkestra koji će nastupiti s orguljašem Mariom Penzarom

14. 05. 2009.

24. rujna – treba istaći poticajnost VBV-a za djelovanje Varaždinskog komornog orkestra koji će nastupiti s orguljašem Mariom Penzarom i izvesti Večer Georga Friedricha Händela, Concerta grossa iz opusa 6 i Koncerte za orgulje i orkestar

20, rujna – Varaždinski barokni ansambl Camerata Garestin
Ivana Kladarin, sopran
Dani Bošnjak, flauta
Krešimir Lazar, violončelo, osnivač
Krešimir Has, čembalo
“Händel u Garestinu” – kantate za sopran i basso continuo – komorne skladbe

– budući da je ovo godina Georga Friedricha Händela, obilježava se 250. obljetnica njegove smrti, posebno je značajna izvedba njegovog velebnog oratorija Mesija – nastupa Hrvatski barokni ansambl, Mješoviti zbor “I. G. Kovačić” pod ravnanjem Saše Britvića

23. rujna – Ansambl Responsorium
Tamara Felbinger, sopran
Ivana Kladarin, sopran
Darko Solter, basbariton
Dani Bošnjak, blok flauta
Pieter van Houwelingen, blok flauta
Tin Mršić, viola da gamba
Istvän Könya, arhilutnja, chitarrone
Mario Penzar, čembalo

Hrvatska glazbena baština
Gabriello Puliti “Ghirlanda odorifera”
Mascherate a tre voci (1612.)
Prva suvremena integralna praizvedba
Gabriello Puliti
(oko 1575.-1643.)

Od skladatelja koji su u svome izričaju koristili glazbene oblike karakteristične za baroknu monodiju uz instrumentalnu pratnju bio je i istarski skladatelj Gabriello Puliti, rođen u toskanskom gradiću Montepulcianu oko 1575. godine. Poznato nam je da je ovaj franjevački redovnik stigao u Istru 1604. godine te je od tada djelovao kao orguljaš i maestro di capella u više istarskih gradova (Pula, Trst, Kopar, Labin). Istražujući istarsku karnevalsku tradiciju Puliti je 1612. godine objavio zbirku troglasnih maskerata “Ghirlanda odorifera cio mascherate a tre voci“ posvećenu labinskom plemiću Tranquillu Negriju.
Solisti na VBV

25. rujna – nastup ugledne čembalistice Višnje Mažuran – “Händel – Purcell – Haydn”
2009. godina ponudila je čak tri obljetnice; rođenja (350. obljetnica rođenja Henrya Purcella), i smrti ( 250. obljetnica smrti Georga Friedricha Händela i 200. obljetnica smrti Josepha Haydna)

23. rujna – Gerhard Weinberger, orgulje, Johann Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge, BWV 1080 ( Originalno izdanje, Leipzig 1751.)

19. rujna – Dvorac Trakošćan i 20. rujna, Salon obitelji Cecelja, Eduardo Egüez, barokna lutnja, teorba i barokna gitara – Glazba francuskog baroknog majstora Roberta de Viséea
(oko 1650. – 1732.)