Popratni programi 2009.

Dokumentarna izložba o životu i radu akademika, pijaniste i pedagoga Jurice Muraja i promocija CD-a “Jurica Murai na Varaždinskim baroknim večer­ima”

Nakladnici CD-a: Varaždinske barokne večeri i Udruga Aulos

Glazbeni urednik i priprema tonskog materijala: Vladimir Gotal

Autori izložbe: Ella Murai i Marijan Kraš