Pierre Hantai-laureat nagrade Jurica Murai

Pierre Hantai-laureat nagrade Jurica Murai

VBV_Hentai 1

Objašnjenje Festivalskog žirija o dobitniku nagrade Jurica Murai za najbolju interpretaciju na 45. Varaždinskim baroknim večerima: Svjetski poznat i ugledan francuski čembalist Pierre Hantai svojim je Koncertom pod svijećama u Crkvi sv. Florijana varaždinskoj publici priredio vrhunski glazbeni doživljaj.  Kroz  pažljivo odabran program, ujednačeno raspoređen između francuskih i njemačkih skladatelja – a izveo je Engleske suite br. 3 u g-molu i 4 u F-duru, te Preludij, fugu i allegro BWV 988 J.S.Bacha, Suitu u d-molu G.F.Handla, Les Tourbillons J. Ph. Rameaua, te tri karakterna komada F.Couperina – svojim je izvodilačkim i interpretativnim umijećem dočarao skladateljske koncepte najvećih čembalističkih skladatelja 18. stoljeća: od polifone fakture i kromatske vertikale u opreci s francuskim plesnim uzorima Bachovih suita, preko Handlovih zapisanih plesnih improvizacija do prozračnih pomno, do zadnjeg detalja zabilježenih Couperinovih karakternih skladbi i žestokih virtuoznih Vrtloga J. Ph. Rameaua. Njegovu je interpretaciju tih međusobno toliko različitih glazbenih tekstura, koje iziskuju različite izvodilačke pristupe obilježila briljantna izvodilačka vještina, bogatstvo boja i ugođaja, finih nijansa i prijelaza, agogičkih nijansiranja, istančana poigravanja artikulacijom omogućivši gotovo vizualnu prezentnost glazbenih faktura i punoću intenzivne prisutnosti glazbenog genija.