Obrazloženja nagrada “Kantor”, “Ivan Lukačić” i “Jurica Murai”

Nagrada Kantor dnevnika Vjesnik za najbolju izvedbu  djela Johanna Sebastiana Bacha na Varaždinskim baroknim večerima dodjeljuje se orguljašu Pavlu Mašiću  za koncert «Johann Sebastian Bach u Leipzigu» održan 29. rujna 2010 . u Varaždinskoj Katedrali

OBRAZLOŽENJE

Tradicionalna nagrada Kantor koju je utemeljio dnevnik Vjesnik, medijski pokrovitelj Varaždinskih baroknih večeri , dodjeljuje se vrhunskim izvođačima glazbenog djela Johanna Sebastiana Bacha na Varaždinskim baroknim večerima. Ugledni i svestrani hrvatski umjetnik Pavao Mašić, glavni orguljaš Crkve sv. Marka u Zagrebu i asistent profesorice Višnje Mažuran na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje predaje čembalo i basso continuo, održao je 29. rujna u Varaždinskoj katedrali impresivan koncert «Johann Sebastian Bach u Leipzigu». Vrijedno je podsjetiti da Pavao Mašić ove godine zajedno s kolegom Antom Knešaurekom ostvaruje impozantan ciklus od sedamnaest koncerata s cjelokupnim opusom za orgulje Johanna Sebastiana Bacha na instrumentu Bazilike Srca Isusova  u Zagrebu, kao prve sustavne i cjelovite izvedbe tih djela u Hrvatskoj.

Za nastup na Varaždinskim baroknim večerima umjetnik je odabrao reprezentativna djela zrelog i intenzivnog skladateljeva djelovanja u službi kantora  Škole sv. Tome u Leipzigu, koje je počelo g. 1723. Izbor iz tog kasnog Bachovog opusa sadržavao je tri koralna preludija na temu adventskog koralnog napjeva «Dođi sada spasitelju svijeta» iz ciklusa «Osamnaest leipziških korala» ( BWV 659, 660 i 661), zatim Preludij i fugu u Es-duru (BWV 552, Preludij, largo i fugu (BWV 545) i Toccatu i Fugu u d-molu (BWV 528) te Kanonske varijacije na božićnu pjesmu «S nebeskih visina dolazim» (BWV 769). Promišljen i složen program  iznimne zahtjevnosti Pavao Mašić je predstavio vrlo muzikalno i svježe, velikom tehničkom vještinom s virtuoznim radom ruku i nogu na manualima i pedalu, te maštovitim i primjerenim izborom registara, ukratko – umjetnički posve zrelom i dojmljivom interpretacijom.

Nagrada Ivan Lukačić za iznimno umjetničko ostvarenje dodjeljuje se Ansamblu Symblema za koncert održan 27. rujna u Salonu Cecelja.

OBRAZLOŽENJE

Spoj izuzetnih glazbenih nadarenosti i vrsnog školovanja stečenog na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te potom diploma i usavršavanja na visokim glazbenim školama u Parizu, Londonu, Lausanni, Freiburgu, Oberlinu, Rochesteru i Den Haagu, osposobili su članove Ansambla Symblema, Bojana Čičića, barokna violina, Niku Zlatarić, viola da gamba i Pavla Mašića, čembalo, za posebno istaknute domete u povijesno utemeljenom izvođenju barokne glazbe. Svirajući na izvornim instrumentima i njihovim replikama, ostvario je ovaj mladi ansambl, utemeljen prošle godine s namjerom posvećivanja glazbi baroka i susjednih razdoblja, interpretacije koje oduševljavaju stilskom uvjerljivošću, živošću i elegancijom u ozvučavanju djela kasnoga baroka francuske i njemačke provenijencije. Nadjenuvši svojem sastavu ime Symblema, pojam koji označava jednu od brojnih harmonijskih figura barokne glazbe, već su i time simbolično odredili svoje sviranje u kontekstu stvaralaštva koje ističe potrebu za vlastitom umjetničkom intuicijom i kreativnošću. Istančanim osjećajem za značajke pojedinog nacionalnog stila, ostvarili su vrsni mladi glazbeni specijalisti gracioznost ornamentirane francuske melodike kao i tipično germanski kontrapunktom zgusnuti slog. Uvjerili su u pravilnost svojega puta zahvaljujući tehničkoj superiornosti, visokoj razini svijesti o glazbi koju izvode, te imanentnosti dobroga ukusa u svim izvedbama, jednako u onima koje ih predstavljaju kao soliste, kao i u onima koje traže zvukovnu izjednačenost i disciplinu zajedničkoga muziciranja.

Nagrada Jurica Murai za najbolju interpretaciju pripala je orguljašu Pavlu Mašiću za koncert održan 29. rujna u varaždinskoj Katedrali.

OBRAZLOŽENJE

Prigoda da orgulje varaždinske Katedrale zazvuče u nadasve savjesnim i stilski profiliranim interpretacijama orguljaša mlađe generacije Pavla Mašića, potvrdila se kao nadasve uspjeli koncert. Pavao Mašić odabrao je za svoj nastup djela J. S. Bacha iz njegova kasnog lajpciškog razdoblja odlučivši se tako za repertoar koji sadrži skladbe pune zrelosti baroknoga genija lišene svake samodopadljivosti i bilo kakvih ustupaka lakom prihvaćanju. Od početnog Preludija i fuge u Es-duru, BWV 552, preko triju koralnih preludija na adventski koralni napjev Nun komm, der Heiden Heiland (Dođi sada Spasitelju svijeta), do Preludija, Larga i fuge u C-duru, BWV 545 i Toccate i fuge u d-molu, BWV 538, demonstrirao je Pavao Mašić izvrsnu tehničku spremnost i glazbenu osvjedočenost kojima je na najvišim standardima orguljskoga sviranja interpretirao ta krajnje kompleksna i zahtjevna Bachova djela. Vrhunce pak delikatnog vladanja manualima i pedalom, kao i znalačkog, stilski primjernog izbora orguljskih registara, pokazao je umjetnik u izvedbi strukturno  zakučastih Kanonskih varijacija na božićnu pjesme Vom Himmel hoch, da komm ich her (S nebeskih visina dolazim), BWV 769. U bogatom spektru orguljskih boja i virtuoznom, tehnički superiornom muziciranju zasićenoga orguljskoga zvuka pokazao je Pavao Mašić svoju vrsnost i nadasve dojmljivu muzikalnost koje ga, uz njegove čembalističke kreacije, ističu kao posebnu osobnost na području povijesno osmišljenih i adekvatno izvođenih interpretacija barokne glazbe danas u Hrvatskoj. Upravo su se s tih pozicija njegove do u pojedinosti osmišljene i koncentrirano predstavljene izvedbe vrhunskih Bachovih djela istakle kao u cjelini najdojmljivije i najbolje interpretacije koje su nam pružale ovogodišnje jubilarne 40. Varaždinske barokne večeri.

Nagrada Ivan Lukačić u prigodi 45. obljetnice umjetničkoga rada dodjeljuje se čembalistici Višnji Mažuran.

OBRAZLOŽENJE

Zavidna karijera čembalistice Višnje Mažuran, jednako na domaćem kao i na međunarodnom planu, ističe ovu glazbenicu kao jednu od najuspješnijih umjetnica generacije koja, osobito u inozemstvu, svjedoči najvišu razinu hrvatske glazbene reproduktive. Osobito su veliki umijeće i iskustvo ugledne čembalistice na području izvođenja glazbe baroknih majstora, pa ne treba čuditi da je glazbenica za svoje umjetničko predstavljanje u prigodi 45. obljetnice rada odabrala, uz suradnju Varaždinskog komornog orkestra, upravo djela jednog od najvećih skladateljskih genija svih vremena, J. S. Bacha. Višnja Mažuran nastupila je na Varaždinskim baroknim večerima od 1974. do 2009. godine čak 52 puta! Od toga 19 puta sa cjelovečernim recitalima sa 17 različitih programa, 5 puta kao solistica u različitim koncertima uz ansamble i orkestre, 8 puta u malim komornim ansamblima (Varaždinski komorni ansambl, Musica da camera, Musica viva), 19 puta uz Zagrebačke soliste te jedanput uz Simfonijski orkestar HRT-a. Time je Višnja Mažuran nedvojbeno najčešće prisutna na festivalu u svojem rodnom gradu, čija ju publika prati i trajno pozdravlja s najvećim oduševljenjem. U prigodi važnoga jubileja, trajno u punoj snazi i s visokim izvođačkim dometima, Višnji Mažuran se po drugi put dodjeljuje Nagrada Ivan Lukačić, kao znak zahvalnosti za svo bogatstvo glazbe najvećih baroknih majstora koje nam je tijekom svih proteklih godišta festivala svojim umijećem podarila.

Nagrada Ivan Lukačić dodjeljuje se Glazbenoj školi u Varaždinu u prigodi 180. obljetnice od osnutka za Svečani koncert uz jubilej 40. Varaždinskih baroknih večeri održan 1. listopada u varaždinskoj Katedrali.

OBRAZLOŽENJE

Kako je svečani koncert uz proslavu 180. obljetnice osnivanja Glazbene škole u Varaždinu prošle godine morao biti odgođen, nastup Mješovitog i Djevojačkog zbora Škole sa solisticama Jesenkom Balić-Žunić, barokna violina, Anom Lice, sopran i Korom Pavelić, mezzosopran, pod ravnanjem dirigentice Dade Ruža, održan je 1. listopada u varaždinskoj Katedrali u okviru ovogodišnjeg festivala. Dirigentica i profesorica na varaždinskoj Glazbenoj školi Dada Ruža za izvedbe je odabrala djela Jana Křtitela Vanhala, uglednog češkog skladatelja kojega je akademik Lovro Županović još početkom 70-ih godina prošloga stoljeća uključio u Varaždinski skladateljski krug s konca 18. stoljeća, budući da je za Vanhala varaždinska sredina bila jedna od postaja njegova neobičnog životnog puta. Na programu su tako bili Te Deum za mješoviti zbor i orkestar, Koncert za violinu i gudače u B-duru i Stabat mater za soliste, djevojački zbor i orkestar. Ravnajući izvedbama izrazito angažirano i glazbeno podatno i uvjerljivo, predstavila je Dada Ruža svoje mlade interprete, poglavito sadašnje i bivše polaznike varaždinske Glazbene škole, u Vanhalovim galantno klasicističkim skladbama na vrlo uspješan i poletan način. Bila je to prigoda da se u jubilarnoj godini festivala prisjetimo velike tradicije Glazbene škole u Varaždinu, koja je od osnutka 1828. godine hrvatskoj glazbenoj kulturi dala tako veliki broj izuzetno nadarenih i vrsno školovanih glazbenih umjetnika i pedagoga.