NAGRADE 48. VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEČERI

Nagradu Ivan Lukačić za muzikološku obradbu hrvatske glazbene baštine, skladbi Francesca Sponge Uspera izvedenih na koncertu vokalnog ansambla Projekt Lazarus i solista Orchestra Libera Classica pod ravnanjem Darijana Ivezića održanom 24. rujna 2018.  u Franjevačkoj crkvidobivaju muzikoloziprof. dr. sc. Ennio Stipčević i Dario Poljak

 

Istranin Francesco Sponga Usper, kršten u Rovinju 23. studenog 1561. godine, a vjerojatno rođen u Poreču, djelovao je u Veneciji gdje je objavio pet samostalnih zbirki svojih skladbi. Tiskane primjerke tih zbirki, koje se čuvaju u europskim knjižnicama (Basel, Bologna, München, Berlin, Krakov, itd.) pronašao je muzikolog prof. dr. sc. Ennio Stipčević još 1980-ih godina i izradio transkripcije koje je na Varaždinskim baroknim večerima svojedobno izveo Hrvatski barokni ansambl pod vodstvom dirigenta Saše Britvića. Kao voditelj kolegija “Čitanja, transkripcije i redaktura stare glazbe” (u akad. godini 2010./2011.) izradio je Stipčević sa svojim studentima Muzičke akademije u Zagrebudaljnje transkripcije Sponginih skladbi, a transkribiranu zbirku Salmi vespertini (Venecija, 1627.), pripremio je u suradnji s Darijem Poljakom i u izdanju Muzičkog informativnog centra te su transkripcije objavljene 2017. godine.

Projekt Lazarus, vokalni ansambl koji je 2013. godine osnovao bas Robert Palić sa ciljem istraživanja, revitalizacije, promocije i prezentacije hrvatske glazbene baštine,iz opsežnog je opusa Francesca Sponge Uspera odabrao skladbe Messa concertata del secondo tuono a 5, Ave Maria, motet za šest glasova i basso continuo, Expectans expectavi, motet za tri glasa, dvije violine i continuo i sedam stavaka iz zbirke Salmi vespertini  te ih je u suradnji sa solistima Orchestra Libera Classica i pod ravnanjem dirigenta Darijana Ivezića prvi put predstavio javnosti. Kako je dakle riječ o prvim suvremenim izvedbama skladbi koje su za izvođenje pripremili muzikolozi prof. dr. sc. Ennio Stipčević i Dario Poljak, a koje svjedoče izuzetno skladateljsko majstorstvo autora podrijetlom iz Hrvatske čije je djelovanje u Veneciji znatno obogatilo repertoar vokalno-instrumentalne glazbe kasne renesanse i ranog baroka, odluka od dodjeli Nagrade Ivan Lukačić  vrsnim hrvatskim muzikolozima znak je priznanja za njihov rad na otkrivanju i pripremanju vrijednih djela hrvatske glazbene baštine jer jedino na taj način interpreti dobivaju neophodne materijale za izvođenje a javnost mogućnost za upoznavanje majstorskih ostvarenja skladatelja hrvatskog podrijetla koja svjedoče zajedništvo europske, u konkretnom slučaju mediteranske glazbene kulture u razdoblju kojemu su Varaždinske barokne večeri posvećene.

Varaždin, 3. listopada, 2018.

Predsjednica žirija
Dr. sc. Zdenka Weber

Članovi: prof. Dada Ruža, Mo. Mats Liljefors, Mr. sc. Davor Matačić, prof. Predrag Šantek

 

1.b) Nagrada „Ivan Lukačić“ za izvodilački domet ansambla

Vokalnom ansamblu La Fonteverde  i članovima Orchestra Libera Classica za najbolju izvedbu ansambla za koncert Madrigali Claudija Monteverdija 22.rujna 2018. u Uršulinskoj crkvi

 

Talijanski skladatelj Claudio Monteverdi (Cremona 1567. – Venecija, 1643.) jedno je od najvećih imena europske glazbe s kraja 16. i prve polovice 17. stoljeća koji je u dugom razdoblju od 40 stvaralačkih godina ispisao remek-djela duhovne i svjetovne glazbe kao i operne naslove antologijske vrijednosti. Svojevrsni „avangardist“ kasne renesanse i ranog baroka u europskoj glazbi, Monteverdi je glazbu doživljavao kao živi organizam sposoban za iskazivanje najtananijih osjećaja kao i strastvenih iskaza ljudske duše ispisanih u pjesništvu njegovih suvremenika. Značajke glazbenog izraza u kojemu su i disonantni akordi, neuobičajeni u ono vrijeme, dobivali na važnosti kako bi se što jače istaklo različita, pa i uzburkana duševna stanja, čine Monteverdijeva ostvarenja danas posebno omiljenima. Sažimanje stare glazbene prakse s novostima čiji je autor bio upravo Monteverdi dolazi osobito do izražaja u madrigalima kao svjetovnim vokalnim djelima budući da su upravo pjesnički sadržaji poticali skladatelja na iznalaženje novih melodijsko-harmonijskih i ritmičkih rješenja.

Japanski Vokalni ansambl La Fonteverde, u kojemu su udruženi pjevači Midori Suzuki i Netsuko Someya, soprani, Sumihito Uesugi, kontratenor, Yosuke Taniguchi i Katsuhiko Nakashima, tenori i Yoshitaka Ogasawara, bas, instrumentalno praćeni članovima Orchestra Libera Classica (Natsumi Wakamaatsu i Kaori Toda, violine, Hidemi Suzuki, violončelo, Hiroshi Kaneko, lutnja i Naoki Ueo, čembalo) pokazali su odlične glasovne kvalitete i sjajnu vokalnu tehniku, kao preduvjete za izvođenje tako zahtjevnog repertoara kao što su to Monteverdijevi madrigali, a oduševili su i s odlično svladanom dikcijom u odnosu na talijanski jezik pjesničkih predložaka te u svakom madrigalu ostvarili adekvatne ugođaje  u potpunom skladu s pjesničkim sadržajem. Na razini izvedbe detalja, isticanjem glazbenih ukrasa, karakterističnih fioritura, usklađivanjem vokalnih i instrumentalnih dionica u dinamičkim odnosima i postizanjem atmosfera koje su se protezale od suptilnih ugođaja ljubavne boli i tugaljivih evokacija smrti i rastanka do uzburkanih ratničkih prijetnji, glazbenici su ostvarivali cjeline izuzetne dojmljivosti. Bez pojedinačnih isticanja, japanskim umjetnicima okupljenima u Vokalnom ansamblu La Fonteverde kao i članovima Orchestra Libera Classica iskazuje se posebno priznanje za pjevački i svirački virtuozitet i umjetnički uvjerljive interpretacije.

Varaždin, 3. listopada, 2018.

Predsjednica žirija
Dr. sc. Zdenka Weber

Članovi: prof. Dada Ruža, Mo. Mats Liljefors, Mr. sc. Davor Matačić, prof. Predrag Šantek

 

  1. Nagrada „Jurica Murai“ za najbolju interpretaciju

Za najbolju umjetničku interpretaciju violinistu Sretenu Krstiću i Zagrebačkim solistima za izvedbu ciklusa „Četiri godišnja doba“ Antonija Vivaldija  na koncertu 30. rujna 2018.  u Crkvi Sv.Nikole

        Zagrebački solisti u sastavu Sreten Krstić, koncertni majstor, Krunoslav Marić, Saki Kodama Bedić , Davor Philips i Ivan Novinc, violine, Hrvoje Philips i Marko Otmačić, viole,  Smiljan Mrčela i Zlatko Rucner, violončela, Mario Ivelja, kontrabas i Pavao Mašić, čembalo predložili su za nastup na 48. Varaždinskim baroknim večerima program koji je obuhvatio čak devet koncerata čiji je autor Antonio Vivaldi (Venecija, 1678. – Beč, 1741.), jedan od sasvim izuzetnih genija talijanske barokne glazbe. U Koncertu za flautu i gudače u D-duru, Il gardellino, RV 428 nastupio je i flautist Dani Bošnjak.

Iako je orijentacija VBV-a pretežno na ansamble koji repertoar baroknog razdoblja izvode na instrumentima replikama autentičnih glazbala, uključivanje jednog od najstarijih hrvatskih komornih gudačkih sastava u ovogodišnji festivalski program u jubilarnoj 65. godini njegova postojanja pokazalo se odličnim odabirom. Zagrebački solisti poznati su na međunarodnim koncertnim podijima po izvođenju antologijskih djela svih glazbenih stilova i epoha a sada su, vođeni koncertnim majstorom Sretenom Krstićem, pokazali i odlične tehničke i interpretativne sposobnosti za ozvučenje  baroknog glazbenog idioma.

Vrhunac njihova muziciranja bio je svakako drugi dio koncerta u kojemu je koncertni majstor ansambla Sreten Krstić nastupio kao solist u izvedbi Vivaldijeva ciklusa Le quattro stagioni, Četiri godišnja doba koji obuhvaća četiri koncerta za violinu i gudače. Za taj je Vivaldijev ciklus, nastao 1721. godine,  gotovo moguće reći da ga već „i vrapci pjevaju“, a pojedinačno je glazbena evokacija svakog godišnjeg doba, koje je Vivaldi tako ingeniozno gudački opisao, globalno korištena, nerijetko i zlorabljena. Međutim, interpretacija koju smo imali priliku čuti u  u varaždinskoj Crkvi Sv. Nikole  30. rujna  donijela je toliko novih zvučnih vibracija u posebno autorski osmišljenu verziju pojedinačnih koncerata povezanih interludijima, čime je solist Sreten Krstić ostvario stilski savršeno funkcionirajuću cjelinu, toliko nove glazbeničke energije, dinamičkih i agogičkih nijansi, toliko violinsitičkog virtuoziteta jednako solista Krstića kao i svih članova ansambla, da je reakcija svih brojnih nazočnih prvo bila „rječiti“ muk a onda burni pljesak koji se pretvorio u dugotrajne standing ovations. Doista, nešto sasvim posebno, doživljaj glazbe jedinstven, a reakcija nas koji smo kao festivalski žiri pratili festival jedina moguća, to jest jednoglasna odluka o dodjeli Nagrade „Jurica Murai“ za najbolju interpretaciju violinistu Sretenu Krstiću i Zagrebačkim solistima.

 

Varaždin, 3. listopada, 2018.

Predsjednica žirija
Dr. sc. Zdenka Weber

Članovi: prof. Dada Ruža, Mo. Mats Liljefors, Mr. sc. Davor Matačić, prof. Predrag Šantek