Nagrada Kantor

28. 09. 2009.
39.Varaždinske barokne večeri

Žiri u sastavu dr. sc. Zdenka Weber, predsjednica i članovi Ella Murai, Nataša Maričić , Andrew Benson Wilson i Višnja Požgaj u ime utemeljitelja nagrade hrvatskog političkog dnevnika Vjesnik, donio je na sastanku 25.rujna jednoglasno odluku da Nagradu Kantor za vrhunsku interpretaciju djela Johanna Sebastiana Bacha izvedenog na 39. Varaždinskim baroknim večerima dodijeli češkom Ansamblu “Musica Florea” i solistima flautistu Mareku Špelini i sopranistici Susanne Rydén. Nagrada se dodjeljuje za izvedbu Kantate “Non sa che sia dolore”(On ne zna što je bol) BWV 209 Johanna Sebastiana Bacha u sklopu koncerta “Johann Sebastian Bach i glazbene dragocjenosti baroknog Praga” održanog 25. rujna u crkvi sv. Nikole.

Obrazloženje

Ansambl “Musica Florea” je g. 1992. osnovao violončelist i dirigent Marek Štryncl sa željom izvođenja barokne glazbe na autentičan način, na replikama starih instrumenata .Istraživanjem i predstavljanjem prvenstveno češke barokne glazbe ali i ostalih svjetskih velikana tog razdoblja, ansambl zauzima istaknuto mjesto u svijetu vrsnih interpreta posvećenih baroknoj umjetnosti. U sklopu zanimljivog programa pod naslovom “Johann Sebastian Bach i glazbene dragocjenosti baroknog Praga” predstavljenog u suradnji sa švedskom sopranisticom Susanne Rydén na 39. Varaždinskim baroknim večerima 25. rujna u crkvi sv. Nikole , uz djela čeških autora Johanna Josefa Ignáca Brentnera, Antonína Reichenauera i Jana Dismasa Zelenke izvedena je i opsežna Kantata “Non sa che sia dolore”, BWV 209 Johanna Sebastiana Bacha. Kantata je pisana za sopran solo uz instrumentalnu pratnju , a počinje živom Sinfoniom za flautu i gudače u obliku koncerta. U tom uvodu se svojom besprijekornom tehnikom , ljepotom tona i muzikalnošću posebno istaknuo sjajan flautist Marek Špelina. Ugledna švedska sopranistica Susanne Rydén , bogate svjetske karijere, izvodila je recitative i arije izbrušenom tehnikom, zvonkim pokretljivim glasom ,čistom intonacijom i jasnom dikcijom, potaknuta u cjelini živom, nadahnutom i poletnom izvedbom vrsnog ansambla “Musica Florea”.