Nagrada „Ivan Lukačić“ za najviši izvodilački domet ansambla

Nagrada „Ivan Lukačić“ za najviši izvodilački domet ansambla

dodjeljuje se izvođačima  Muke po Ivanu, BWV 245 Johanna Sebastiana Bacha za koncert održan 1. listopada 2016. godine u Katedrali u Varaždinu u okviru 46. Varaždinskih baroknih večeri

 

Katedralni zbor Chorus angelicus

Hrvatski barokni ansambl

Laura Vadjon, koncertna majstorica

 

Hugo Hymas, tenor

Ivana Lazar, sopran

Martina Borse, alt

Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor

Krešimir Stražanac, bas-bariton

Matija Meić, bas-bariton

 

Anđelko Igrec, dirigent

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

                        Genijalnost skladateljskog umijeća, savršenost glazbene misaonosti i najviša razina stvaralačke invencije na području barokne glazbe imaju u djelima Johanna Sebastiana Bacha (1685.-1750.) krajnje snažna utjelovljenja i njegova je ostavština nedvojbeno jedan od vrhunaca glazbene produkcije razdoblja kojemu su Varaždinske barokne večeri već 46 godina posvećene. Mjesto pak koje pripada velebnoj partituri Muke po Ivanu, BWV 245, oratoriju velike opsežnosti i duboke pobožnosti, praizvedenom na Veliki petak 1724. godine u Leipzigu,  ne samo u okvirima Bachova opusa i njemačke barokne glazbe već mnogo šire u europskom i najširem  svjetskom repertoaru duhovne glazbe kršćanske provenijencije, toliko je važno i odlučujuće za cjelokupnost vokalno-instrumentalnog stvaralaštva svih glazbenih razdoblja općenito, da je svaka izvedba izuzetan događaj koji okuplja veliki izvođački aparat i zahtijeva nadasve naglašeni glazbenički angažman. Stoga izvedbi Bachove Muke po Ivanu, BWV 245 u okviru 46. Varaždinskih baroknih večeri u varaždinskoj Kaderali, održanoj 1. listopada 2016. godine, pripada posebno mjesto već samom činjenicom njezine realizacije. Međutim, nakon doživljaja te izvedbe koju su osigurale uglavnom hrvatske izvođačke snage, te napose sudjelujući Katedralni zbor Chorus angelicus iz Varaždina koji je utemeljio i vodi dirigent i skladatelj Anđelko Igrec, oduševljenje je još i veće,  a najviše priznanje za ostvareno naprosto neophodno.

 

 

 

Od 1999. godine katedralni orguljaš i zborovođa u Varaždinu te voditelj Ureda za crkvenu glazbu Varaždinske biskupije, osnivač i voditelj Katedralnog zbora Chorus angelicus, maestro Anđelko Igrec potvrđuje se već godinama kao izuzetno sposoban, agilan i ambiciozan dirigent i zbog toga ne čudi njegova želja da sa svojim zborom pripremi izvedbu Bachove Muke po Ivanu kao posebni izazov i izvođački nadasve zahtjevan zadatak. Okupivši  – uz Katedralni zbor Chorus angelicus, pjevačko tijelo sastavljeno od varaždinskih glazbenih amatera koji svojim zanosnim pjevanjem trajno uzdižu liturgijska slavlja u arhitektonski prelijepoj varaždinskoj Katedrali  – sve ostale potrebne interprete, a koji svaki za sebe predstavljaju  ponajbolje hrvatske glazbenike što aktualno djeluju kao stručnjaci za izvođenje baroknog glazbenog izričaja, osigurao je maestro Anđelko Igrec izvođački potencijal sposoban za izvedbu s predispozicijama da ta izvedba bude tehnički i interpretativno na potrebnoj razini umjetničke uvjerljivosti i estetskog dojma. I doista, zahvaljujući vrsnim pjevačima, jednako Katedralnom zboru Chorus angelicus koji je u turbama bio eksplozivan, tehnički i intonativno siguran i pouzdan, a u koralima emotivan i meditativan, kao i solistima, među kojima se osobito isticao mladi britanski tenor Hugo Hymas u ulozi Evanđelista, pripovjedača čije su intervencije ljepotom i toplinom glasa, osjećajnošću izricanja teksta, izvrsnom dikcijom i zapjevom, savršenošću melizama i ukrasa u figurativnim opisima Kristove Muke naprosto oduševljavale, ostvarena je izvedba za dugo pamćenje.

 

Za izvedbu svih detalja kompleksne partiture koja za iscrpni prikaz događaja Velikoga petka, onako kako ga je opisao Sv. Ivan Evanđelist – a uz dodatne pjesničke iskaze kojima su naglašeni osjećaji pobožnosti vjernika pred misterijem Kristove Muke i Spasiteljeve smrti na Križu za otkupljenje grješnika –  traži soliste koji će glasovno, jednako u pogledu tehničke bravure kao i u pogledu interpretativnoga pregnuća, vjerno evocirati tragiku sadržaja, ali i veličinu utjehe i blagost milosrđa, odabrani su solisti  koji redom zavrjeđuju pohvale. Tako su : sopranistica Ivana Lazar, nježno obojenim glasom, sigurnim koloraturama i emocionalnim uživljavanjem; bas-bariton Krešimir Stražanac, dirljiv u ulozi Pilata i svojim toplim, nosivim i tehnički odlično postavljenim glasom nadasve dojmljiv u arijama, te bas-bariton Matija Meić, pouzdano pjevački siguran  u dostojanstvenoj ulozi Isusa  – osigurali solističke nastupe najviših dometa. Sudjelovanje altistice Martine Borse, koja je kratkoročno zamijenila najavljenu Martinu Gojčeta Silić, opravdalo je dano joj povjerenje budući je arije ispjevala angažirano i primjerno, a tenor Dejan Maksimilijan Vrbančić i ovom se prigodom pred varaždinskom publikom potvrdio kao  pjevač moćnoga glasa i uvjerljive interpretacije.

 

Činjenica pak da hrvatska glazbena scena usmjerena na povijesno osviještenu baroknu interpretaciju od 1999. godine ima Hrvatski barokni ansambl, koji pouzdano, sigurno i s punim autoritetom stručnjakinje vodi ugledna violinistica Laura Vadjon, neophodna je osnova za zahtjeve koje izvedba Bachove Muke po Ivanu postavlja u kontekstu suvremenih težnji da se barokni glazbeni idiom prezentira na način koji evocira izvornu zvukovnost stila i vremena nastanka djela. Vrsno uvježbani gudači, blještavo razigrane flaute i oboe, stilski uvjerljive intervencije violončela, arhilutnje i orgulja u izvedbama bassa continua, sve je to bio tako potrebni okvir, podrška i neophodna zvukovnost za cjelinu uspjeha.

 

Ravnajući izvedbom maestro Anđelko Igrec pokazao je i dokazao da je dirigent čija temeljna nadarenost, ali i veliko  znanje i iskustvo opravdavaju ovako ambiciozni pothvat u kojemu su svi sudionici otkrivali svoje najbolje strane u pogledu tehničke spremnosti i glazbeničkog umijeća potrebnog za ozvučavanje djela koje svojom sadržajnošću donosi vrhunce glazbene umjetnosti jednog od najvećih skladatelja svih vremena. Stoga je  bilo naprosto nemoguće posebno izdvajati bilo koga od sudionika,  već se priznanje u vidu Nagrade „Ivan Lukačić“ za najviši izvođački domet dodjeljuje svim interpretima koji su osigurali maestralnu izvedbu Muke po Ivanu, BWV 245 J. S. Bacha kao izuzetno uspjeli projekt na 46. Varaždinskim baroknim večerima.

 

 

Dr. sc. Zdenka Weber, predsjednica festivalskog žirija

prof. Nataša Maričić i prof. Predrag Šantek, članovi