Nagrada Ivan Lukačić za muzikološki rad i izvođački domet ansambla

52. VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI
Žiri Varaždinskih baroknih večeri dodjeljuje
NAGRADU
Ivan Lukačić
za muzikološki rad i izvođački domet ansambla
ANSAMBLU RESPONSORIUM
za koncert
Hrvatska glazbena baština
Sancta Maria, Mater Ecclesiae
Marijanski moteti iz opusa Hieronimus Talonusa Polensisa
održan 27. rujna 2022. godine u Crkvi sv. Florijana u Varaždinu

Žiri je radio u sastavu: dr. sc. Zdenka Weber, predsjednica, dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, zamjenica predsjednice, dr. sc. Davor Brđanović, mr. sc. Davor Matačić, prof. Nataša Maričić, prof. Dada Ruža, prof. Predrag Šantek, članovi

OBRAZLOŽENJE

Ansaml Responsorium, u sastavu Tessa Roos, cantus, Daniel Elgersma, altus, Florian Michael Cramer, tenor, Darko Solter, bassus, Silvio Richter i Natalie Carducci, barokne violine, Tin Cugelj, tenor trombon, Maximilien Brisson, bas trombon, Augustin Mršić, viola da gamba, Rui Stachelin, teorba i Egon Mihaljević, organo di legno izveo je na koncertu u okviru 52. Varaždinskih baroknih večeri Missu Ave maris stella i niz Marijanskih moteta skladatelja i orguljaša Hieronimusa Talonusa Polensisa i ponovno, kao i 2019. godine, osvojio pozornost žirija Varaždinskih baroknih večeri vrsnošću muzikološkog pristupa obradama faksimila izvornika kao i visokom izvedbenom razinom.
Riječ je o skladbama posvećenima Blaženoj Djevici Mariji iz zbirki Armonicus Parnassus (Rim, 1628.) i Motecta Psalmi vespertini (Rim, 1629.) skladatelja o kojemu se vrlo malo zna osim da je bio rođen u Puli u drugoj polovici 16. stoljeća na što upućuje njegov potpis Polensis, dakle Puljanin. Puljanina je za hrvatsku javnost prvi otkrio muzikolog dr. sc. Ennio Stipčević i njegove su transkripcije bile predstavljene na Varaždinskim baroknim večerima 1999. godine.
U posvećivanju glazbenom repertoaru 17. stoljeća članovi Ansambla Responsorium Tin Cugelj i Darko Solter daljnjim su istraživanjima faksimila izvornika tiskanih zbirki Hirenimusa Talonusa Polensisa objavljenih u Rimu 1628. i 1629. godine, a koji se nalaze u arhivu katedrale u Piacenzi i knjižnici muzikalija u Bologni, prema vlastitom odabiru izdvojili naslove skladbi u čast Blažene Djevice Marije i pripremili ih za suvremenu izvedbu. Pri tome su, razdvojivši stavke Missae Ave maris stella umetanjem, pojedinih Polensisovih Marijanskih moteta i dodavanjem instrumentalnih skladbi Hieronymusa Bassana i Girolama Frescobaldija, ostvarili vrlo zanimljivo nizanje ranobaroknih bisera vokalno-instrumentalne glazbe.
Osim stilske vjerodostojnosti transkripcija, što pokazuje vrsnost poznavanja obrade izvornika, članovi Ansambla Responsorium pokazuju visoku razinu tehničke zrelosti neophodne za uvjerljivost interpretacija u pogledu skupnog muziciranja. U vokalnim dionicama sigurni i pojedinačno glasovno vrlo izražajni, a u instrumentalnim dionicama pouzdani i precizni, članovi Ansambla Responsorium ostvarili su izvedbe odabranih naslova, kojima znatno obogaćuju hrvatsku glazbenu baštinu, na nadasve dojmljiv način. Time im je osigurana odluka žirija Varaždinskih baroknih večeri da većinom glasova i ove godine budu ovjenčani Nagradom Ivan Lukačić za muzikološki rad i izvođački domet ansambla.

Predsjednica Žirija Varaždinskih baroknih večeri:

Dr. sc. Zdenka Weber

Nagrada vbv 1