Međunarodna ljetna škola barokne glazbe i plesa AESTAS MUSICA

Početak rada 14.kolovoza u 16 sati u Glazbenoj školi Varaždin
Završna predstava 23. kolovoza 20 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu

zaglavlje

Međunarodna ljetna škola barokne glazbe i plesa ÆSTAS MUSICA poziva studente i mlade profesionalne glazbenike i plesače iz cijeloga svijeta da sudjeluju u povijesno osviještenoj izvedbi barokne glazbe pod vodstvom vrhunskih međunarodnih stručnjaka, u jedinstvenom baroknom okružju grada Varaždina u Hrvatskoj.

ZMAJ OD WANTLEYA
glazba: John Frederick Lampe
libreto: Henry Carey

SUITA „SCILA I GLAUK“
Jean-Marie Leclair

Nastavnici:

ANDREAS HELM, BLOK FLAUTA, BAROKNA OBOA
umjetnički ravnatelj

ADRIAN BUTTERFIELD, BAROKNA VIOLINA, VIOLA
KOMORNA GLAZBA
LAURA VADJON, BAROKNA VIOLINA

NIKA ZLATARIĆ, BAROKNO VIOLONČELO
VIOLA DA GAMBA

RACHEL BROWN, BAROKNA FLAUTA

ANNE MARIE DRAGOSITS, ČEMBALO

JULIA GOODING, PJEVANJE

DADA RUŽA, ZBOR

MARY COLLINS, BAROKNI PLES
http://aestasmusica.com/

https://www.facebook.com/pages/Aestas-Musica/430814203669638
Prijavnicu za Aestas Musica možete preuzeti sa web stranice Koncertnog ureda Varaždin.