Programi u inozemstvu 2011.

Nedjelja, 09. listopada
Žepče, Bosna i Hercegovina, Dom kulture

Camerata Garestin


Bratislava, Slovačka
Primaciálneho palača

Hrvatski barokni ansambl

Laura Vadjon, solo violina i umjetničko vodstvo


Veliki Borištof, Austrija
Dvorac u Šuševu

Hrvoje Jugović, fortepiano