Koncert Marka Đurakića i Ane Fortuna

Povezivanje Varaždina i njegove okolice baroknom glazbom i arhitekturom, dugogodišnja je tradicija Varaždinskih baroknih večeri, koja je u 46. godištu festivala nastavljena nizom koncerata, među kojima je i onaj u Varaždinskim Toplicama, gdje su u župnoj crkvi sv. Martina 25. rujna nastupili orguljaš Marko Đurakić i sopranistica Ana Fortuna. U suradnji s festivalom Heferer, kojim ta zagrebačka orguljarska radionica sustavno radi na promicanju muziciranja na orguljama diljem Hrvatske, ovi su glazbenici, oboje Križevčani i diplomanti zagrebačke Muzičke akademije, odabrali program sastavljen od djela petorice skladatelja, i to Tomasa Cecchinija, splitskog kapelnika i jednog od prvih baroknih glazbenika na tlu Hrvatske, nizozemskog majstora orguljaša Jana Pieterszoona Sweelincka, njemačkog orguljaša Georga Böhma i njegova poštovatelja te baroknog majstora J. S. Bacha. Jednosatni program u ugodnoj, umjerenoj i komornoj atmosferi topličke crkve, uz vrijedan orguljski instrument koji ona čuva, bio je tako plod trostruke suradnje, Varaždinskih baroknih večeri, Grada Varaždinskih Toplica i njegove župe te Festivala Heferer, na radost i zadovoljstvo prilično brojne publike u crkvi sv. Martina.