Nonet Donum vokalni je ansambl kojeg čini devetero mladih varaždinskih pjevača pod umjetničkim vodstvom katedralnog orguljaša Višeslava Jaklina. Osnovan je u ljeto 2011. godine kao “Oktet Donum” na poticaj renomirane varaždinske mezzosopranistice Sofije Cingule koja je okupila mlade nadarene glazbenike u župi sv. Nikole u Varaždinu. Ansambl je od tad promijenio nekoliko postava, a zadnja postava, …ujedno i prva u kojoj se ansambl formirao kao “nonet” publici se predstavila na Varaždinskim baroknim večerima 2016. godine.

 

Nonet je u svom djelovanju od samih početaka bio primarno fokusiran na sakralnu glazbu, posebice na ranija razdoblja – renesansu i (rani) barok, iako izvode i djela kasnijih autora te hrvatsku tradicijsku sakralnu glazbu. Na repertoaru Noneta tako se nalaze djela Palestrine, de Victorije, Allegrija, Lottija, Bacha, Händela, Haydna, Mozarta, Kodalyja, Barbera, Klobučara i mnogih drugih značajnih skladatelja.
Od svog osnutka do danas, Nonet je održao mnogo zapaženih nastupa, od kojih se ističu tradicionalni korizmeni koncerti u varaždinskoj katedrali koji se svake godine realiziraju u suradnji s poznatim Varaždinskim kvartetom, a u sklopu kojih je izveden čuveni “Miserere” G. Allegrija. Nonet je u dva navrata nastupio i na Varaždinskim baroknim večerima. Prvi puta 2013. godine na svečanoj misi zahvalnici na kojoj je izvedena “Missa Rorate Coeli desuper” J. Haydna, a drugi puta 2016. na čak tri koncerta (crkva sv. Florijana u Varaždinu, Sveti Juraj na Bregu, crkva sv. Marije Snježne u Belcu) na kojima je izvedena “Missa O magnum Mysterium” i istoimeni motet T. L. de Victorije. Nonet je također u dva navrata nastupao u sklopu ciklusa “Heferer” u organizaciji Koncertne direkcije Zagreb – prvi puta u prosincu 2015. na božićnom koncertu u Novoj Vesi u Zagrebu, a drugi puta u siječnju 2017., kada je nastupio sa eminentnim solistima, sopranisticom Evelin Novak i bas-baritonom Krešimirom Stražancem u velikoj dvorani KD Vatroslav Lisinski. Od nastupa još valja izdvojiti veliki projekt Bachovog “Božićnog oratorija” 2014. (prvi dio) i 2015. (drugi dio), koji je bio varaždinska premijera toga velebnog djela za čiju je realizaciju Nonet bio proširen u komorni zbor. Za sve svoje nastupe Nonet je dobio izrazito pozitivne kritike.
Ljubav prema glazbi, radost zajedničkog druženja i muziciranja te upoznavanja glazbe svih epoha, a sve “ad maiorem Dei gloriam” je ono što ovaj komorni ansambl potiče na konstantan napredak i otkrivanje novih tajni koje sa sobom nosi svaka nova kompozicija na repertoaru.