Utorak, 27. rujnarotary-club-varazdinMORE HISPANO
Stari grad Varaždin, 21 sat

Noćni koncert uz svijeće i baroknu kuhinju

 

MORE HISPANO – VICENTE PARRILLA TRIO
logo_muzej

 

Program:

Improvizacije na temu španjolske i talijanske renesanse i ranih baroknih harmonijskih obrazaca

Improvisations on Spanish & Italian Renaissance & early Baroque harmonic patterns

 

 

Ave Maris Stella
(gregorijanska himna, 8. stoljeće)

Romanesca
(Italija-Španjolska, 16. stoljeće)

El bisson
(Italija, 16. stoljeće)

Canarios
(Španjolska-Italija, 16. stoljeće)

La Spagna
(Italija, 15. stoljeće)

Conde Claros
(Španjolska, 16. stoljeće)

Ave Maris Stella
(plainsong hymn, 8th c.)

Romanesca
(Italy-Spain, 16th c.)

El bisson
(Italy, 16th c.)

Canarios
(Spain-Italy, 16th c.)

La Spagna
(Italy, 15th c.)

Conde Claros
(Spain, 16th c.)

 

O izvođaču:

 

MORE HISPANO – VINCENTE PARILLA TRIO

Članovi ansambla More Hispano ne samo sviraju, nego i stvaraju. I to ne na papiru, nego na pozornici: pred publikom – improvizacije i rizična objašnjenja, kreativnost, komuniciranje i virtuoznost svaki njihov nastup pretvaraju u jedinstveni spektakl.

Pod vodstvom Vincentea Parilla, ansambl More Hispano nudi jedinstvene projekte, u skladu s neobičnim konceptom izvedbe unutar područja rane glazbe: njihov koncertni program uvijek se izvodi potpunom improvizacijom. Od 2005. godine, fokusiraju se na razvoj i oživljavanje umjetnosti improvizacije, osnovnog sredstva pomoću kojeg nastaju “svježi i živi” nastupi prepuni moći komunikacije. Nastupi uživo dobivaju novu dimenziju i dobro su prihvaćeni zahvaljujući uklapanju u umjetnost improvizacije i direktnoj komunikaciji s publikom.

Debitantski album More Hispana u cjelosti je posvećen španjolskom skladatelju 17. stoljeća Bartoloméu de Selma y Salaverdeu (Canzoni, Fantasie et Correnti, 1999). Album iz 2010., “Yr a oydo” (zastarjeli španjolski izraz za “ići po sluhu”) posvećen je improviziranju renesansne i ranobarokne glazbe, dok je njihov posljednji CD (Glosas, 2011) osobni projekt koji povezuje originalne i još neobjavljene materijale u obliku novih postignuća u sferi renesansne glazbe.

 

VINCENTE PARILLAvincete_parilla_more_hispano

Vincente Parilla je studirao blok flautu na Konzervatoriju u Sevilli s Guillermom Peñalverom. Sa sedamnaest godina preselio se u Nizozemsku kako bi nastavio školovanje, prvo s Jeanetteom van Wingerden na Kraljevskom konzervatoriju u Haagu, a kasnije s Walterom van Hauweom na amsterdamskom Konzervatoriju, gdje je diplomirao 2001. Studij je završio u Barceloni, na ESMUC-u, s Pedrom Memelsdorffom, a pohagađao je veliki broj satova i s Aldom Abreuom.

Koncertnu karijeru započeo je vrlo rano; izdao je debitantski album – u potpunosti posvećen španjolskom skladatelju 17. stoljeća B. de Selma y Salaverdu – s dvadeset godina. Osim što vodi svoj kvartet, More Hispano i još nekoliko projekata, Parilla je surađivao s značajnim brojem sastava i glazbenika različitih usmjerenja: jazz i flamenco umjetnicima i ansamblima za ranu glazbu. Nastupao je na mnogim festivalima i u koncertnim dvoranama u Španjolskoj, Irskoj, Engleskoj, Austriji, Nizozemskoj, Češkoj Repulici, Poljskoj, Portugalu, Švicarskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Brazilu i Meksiku.

Od 2004. godine, Parilla predaje blok flautu, improviziranje i ukrašavanje povijesnih instrumenata na Conservatorio Superior de Música u Sevilli.