Subota, 30. rujna 

Dvorac Trakošćan, Viteška dvorana, 11 sati

Koncert uz baroknu kavu 

 

Hrvatski barokni ansambl
Solisti Hrvatskog baroknog ansambla

 

Ana Benić, poprečna flauta 

Stjepan Nodilo, blok flauta i oboa

Lea Sušanj Lujo, violončelo

Krešimir Has, čembalo 

Laura Vadjon, violina

 

Georg Philipp Telemann

(1681. – 1767.)

Kvartet za flautu, obou, violinu i

continuo u G-duru, TWV 43:G2

Largo –Allegro –Largo

Vivace

Moderato

Vivace

Grave

Vivace

 

Johann Joachim Quantz

(1697. – 1773.)

Sonata u C-duru za blok flautu i poprečnu flautu, QV 2 Anh. 3

Affettuoso-Alla breve-Larghetto-Vivace

 

 Johann Gottlieb Janitsch

(1708. –  1763.)

Sonata da camera za flautu, obou,

violinu i continuo u C-duru,op. 4

Andante e molto

Allegro

Allegro assai

 

François Couperin

(1668. – 1733.)

Koncert br. 14 iz Nouveaux Concerts

Gravement

Allemande:Vivement

Sarabande: Grave

Fuguéte

 

Johann Christian Bach

(1735. – 1782.)

Kvintet za flautu, obou, violinu

violončelo i čembalo u D-duru, WB 75, op. 11, br. 6

Allegro

Andantino

Allegro assai

 

Hrvatski barokni ansambl najznačajniji je hrvatski ansambl specijaliziran za povijesno vjernu interpretaciju glazbe baroknog razdoblja i bliskih epoha, na originalnim glazbalima i njihovim vjernim replikama. Ansambl je utemeljen 1999. godine i okuplja glazbenike mlađe generacije – instrumentaliste i pjevače, već afirmirane u izvođenu barokne glazbe. Ravnateljica ansambla je renomirana violinistica Laura Vadjon.

Uz stalne koncertne cikluse od po sedam koncerata u Hrvatskom glazbenom zavodu  s tematski jasno osmišljenim programima, redoviti su gosti brojnih domaćih i stranih festivala.

U svojim programima ansambl često ugošćuje poznate hrvatske i strane soliste i dirigente, eksperte u autentičnom pristupu izvođenja barokne glazbe. Zbog iznimno stručnih, stilski čistih i virtuoznih interpretacija, glazbena ih kritika kao i publika svrstavaju u sam vrh hrvatske glazbene reprodukcije. U programima Hrvatskog baroknog ansambla redovito su zastupljeni i hrvatski kompozitori, odnosno oni koji su djelovali na području Hrvatske.


30.09. HRVATSKI BAROKNI ANSAMBL, Trakošćan - dnevni program