HRVATSKI BAROKNI ANSAMBL

 Subota, 30. rujna 

Dvorac Trakošćan, Viteška dvorana, 11 sati

Koncert uz baroknu kavu 

 

Hrvatski barokni ansambl
Solisti Hrvatskog baroknog ansambla

 

Ana Benić, poprečna flauta 

Stjepan Nodilo, blok flauta i oboa

Lea Sušanj Lujo, violončelo

Krešimir Has, čembalo 

Laura Vadjon, violina

 

Georg Philipp Telemann

(1681. – 1767.)

Kvartet za flautu, obou, violinu i

continuo u G-duru, TWV 43:G2

Largo –Allegro –Largo

Vivace

Moderato

Vivace

Grave

Vivace

 

Johann Joachim Quantz

(1697. – 1773.)

Sonata u C-duru za blok flautu i poprečnu flautu, QV 2 Anh. 3

Affettuoso-Alla breve-Larghetto-Vivace

 

 Johann Gottlieb Janitsch

(1708. –  1763.)

Sonata da camera za flautu, obou,

violinu i continuo u C-duru,op. 4

Andante e molto

Allegro

Allegro assai

 

François Couperin

(1668. – 1733.)

Koncert br. 14 iz Nouveaux Concerts

Gravement

Allemande:Vivement

Sarabande: Grave

Fuguéte

 

Johann Christian Bach

(1735. – 1782.)

Kvintet za flautu, obou, violinu

violončelo i čembalo u D-duru, WB 75, op. 11, br. 6

Allegro

Andantino

Allegro assai

 

Hrvatski barokni ansambl najznačajniji je hrvatski ansambl specijaliziran za povijesno vjernu interpretaciju glazbe baroknog razdoblja i bliskih epoha, na originalnim glazbalima i njihovim vjernim replikama. Ansambl je utemeljen 1999. godine i okuplja glazbenike mlađe generacije – instrumentaliste i pjevače, već afirmirane u izvođenu barokne glazbe. Ravnateljica ansambla je renomirana violinistica Laura Vadjon.

Uz stalne koncertne cikluse od po sedam koncerata u Hrvatskom glazbenom zavodu  s tematski jasno osmišljenim programima, redoviti su gosti brojnih domaćih i stranih festivala.

U svojim programima ansambl često ugošćuje poznate hrvatske i strane soliste i dirigente, eksperte u autentičnom pristupu izvođenja barokne glazbe. Zbog iznimno stručnih, stilski čistih i virtuoznih interpretacija, glazbena ih kritika kao i publika svrstavaju u sam vrh hrvatske glazbene reprodukcije. U programima Hrvatskog baroknog ansambla redovito su zastupljeni i hrvatski kompozitori, odnosno oni koji su djelovali na području Hrvatske.


30.09. HRVATSKI BAROKNI ANSAMBL, Trakošćan - dnevni program