Dvorski koncert Camerate Garestin

U idiličnom okruženju Dvora Trakošćan i njegove Viteške dvorane glazbenici ansambla Camerata Garestin, osnovanog 2008. godine na poticaj varaždinskog violončelista Krešimira Lazara i suosnivača-sopranistice Ivane Lazar, flautista Danija Bošnjaka i čembalista Krešimira Haasa, izveli su posljednje festivalske subote 41. Varaždinskih baroknih večeri Pariške kvartete u e i a molu, te dvije kantate Georga Phillipa Telemanna. «Ove smo godine za Varaždinske barokne večeri pripremili luksuzan program. On je u potpunosti prilagođen ovom dvorskom okruženju i ugođaju, jer su se Pariški kvarteti koje je Telemann skladao na putu prema Parizu zasigurno izvodili na kraljevskom dvoru i palačama. Kantate koje smo pripremili za dvorsku publiku u Trakošćanu Telemann je skladao za Božić i Uskrs. Uistinu smo sretni što možemo nastupiti u ovim prostorima s ovakvim krasnim programom», naglasio je flautist Dani Bošnjak, inače dobitnik nagrade Kantor na Varaždinskim baroknim večerima 2008. godine, a koji je u Trakošćanu nastupio s Ivanom i Krešimirom Lazarom, Krešimirom Haasom i Davidom Albaneseom na baroknoj violini. Georg Philip Telemann predugo je bio u sjeni svojih suvremenika J. S. Bacha i G. F. Handela, iako je za života uživao velik ugled i bio slavljen kao skladatelj neizmjerno raznolika i bogata opusa. Skladao je više od 40 opera, 46 pasija, oko 2 000 kantata, prigodna djela za crkvene i glazbene svečanosti, komorne skladbe, suite, uvertire i koncerte, a bio je i pjesnik, pisac glazbenih rasprava, utemeljitelj prvog glazbenog časopisa u Njemačkoj, a napisao je i tri autobiografije. Koncert u Trakošćanu bio je i posljednji Koncert uz baroknu kavu na ovogodišnjem festivalu, a članovi ansambla Camerata Garestin još će jednom nastupiti u programu 41. Varaždinskih baroknih večeri i to iduće nedjelje, 9. listopada u Žepču u tamošnjem Domu kulture.