BAROK BUS

U vrijeme održavanja 40. Varaždinskih baroknih večeri od 24.09. do 04.10. 2010. godine, svaki putnik koji kupi jednosmjernu kartu na relaciji ZAGREB-VARAŽDIN, isključivo na autobusnom kolodvoru Zagreb, ima pravo na besplatan povratak iz Varaždina u Zagreb.


POLASCI AUTOBUSNIH LINIJA IZ ZAGREBA ZA VARAŽDIN

PON. – ČET.

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

08:45

08:45

08:45

08:45

09:30

09:30

09:30

09:30

10:15

11:00

11:00

12:00

11:00

12:00

12:25

13:45

12:00

12:25

13:45

15:15

12:25

13:45

15:15

17:00

13:45

14:45

15:45

18:00

14:45

15:15

17:00

18:30

15:15

15:45

18:00

19:30

15:45

16:15

18:30

20:30

16:15

17:00

20:30

21:30

17:00

18:00

21:30

22:10

18:00

18:30

22:10

18:30

19:30

19:30

19:45

19:45

20:30

20:30

21:30

21:30

22:10

22:10

POLASCI AUTOBUSNIH LINIJA IZ VARAŽDINA ZA ZAGREB

PON. – ČET.

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

22:45

22:45

22:45

22:45

00:30

00:30

00:30

00:30

Barok bus

Barok bus

Barok bus

Barok bus