Ars Antiqua za kraj prvog festivalskog vikenda

_MG_9278

Koncertom austrijskog ansambla za ranu baroknu glazbu Ars Antiqua Austria okončan je prvi festivalski vikend 42. Varaždinskih baroknih večeri. U Uršulinskoj crkvi ovi su austrijski glazbenici izveli šest sonata za violinu i basso continuo skladatelja Giovannia Antonija Pandolfi Meallija, nastale najvjerojatnije za skladateljeva boravka na dvoru nadvojvode Ferdinanda Karla u Innsbrucku, a za naslove svojih sonata skladatelj je koristio imena umjetnika okupljenih u tom austrijskom gradu pa se tako primjerice zovu La Bernabei, La Stella, La Viviana. Sa svojih ukupno 12 sonata ostvario je Mealli zatvorenu zbirku violinističke glazbe, a u povijesti se glazbe ne nalazi se niti prije niti kasnije nešto slično.

“Za Varaždinske barokne večeri pripremili smo sonate iz opusa br. 4, a svaka skladba kao da ulazi u dušu i potiče reakcije u njoj i upravo je u tome najveća ljepota ove glazbe. Ljudi je mogu duboko doživjeti”, naglasio je Guntar Letzbor, umjetnički voditelj Ars Antique, ansambla koji je osnovan u Linzu 1995. godine s posebnim ciljem izvođenja austrijske barokne glazbe.

Uz brojne koncerte ovi su austrijski glazbenici posebnu pažnju posvećivali muzikološkim obradama stvaralaštva austrijskih baroknih skladatelja, otkrivajući glazbena djela i suvremeno ih obrađujući. Ansambl niz godina organizira koncertni ciklus pod nazivom “Zvuk kultura-kultura zvuka” i s ukupno 90 koncerata nastupio je u Beču, Pragu, Budimpešti, Bratislavi, Krakovu, Veneciji, Ljubljani i Lubecku, a kontinuirano nastupa na uglednim europskim festivalima, zabilježivši i značajne nastupe u SAD-u i Japanu.

“Specijalizirani smo za austrijsku baroknu glazbu i stalno istražujemo nove skladbe i nismo ansambl koji svira djela primjerice Bacha ili Vivaldija, već stalno tražimo nova djela barokne epohe u našoj domovini”, naglasio je Letzbor, dodajući kako je oduševljen Varaždinom i njegovim baroknim naslijeđem, posebice Uršulinskom crkvom u kojoj su oduševili svojim nastupom.

Koncertu je nazočio i direktor Austrijskog kulturnog foruma Georg Christian Lack. “Uistinu sam vrlo sretan što je Austrija zemlja partner Varaždinskih baroknih večeri, prestižnog festivala na kojeg smo ove godine mogli dovesti sedam naših najboljih austrijskih ansambla. Otvorenje uz Bečke dječake u petak bilo je fascinantno, a i večer uz Ars Antiquae je uistinu poseban doživljaj u ovoj prekrasnoj crkvi. Ovaj je ansambl jedan od najboljih ansambla za ranu glazbu u Austriji. Nedavno su se vratili iz Belgije s gostovanja i kao što sam čuo od svojih kolega odlično su bili prihvaćeni i ostvarili uspješne nastupe”, naglasio je direktor Lack.