Srijeda, 04. listopada
Gradska vijećnica, 18 sati

Svečana dodjela nagrada Ivan Lukačić i Jurica Murai

Žiri:
dr.sc. Zdenka Weber, predsjednica

Članovi:
dr.sc. Tamara Jurkić Sviben, zamjenica predsjednice
dr.sc. Davor Brđanović, član
mr.sc. Davor Matačić, član
Nataša Maričić, prof., članica
Dada Ruža, prof., članica
Predrag Šantek, prof., član

Žiri Varaždinskih baroknih večeri dodjeljuje nagradu „Ivan Lukačić“ za muzikološki rad i najviši uvodilački domet ansambla i nagradu „Jurica Murai“ za najbolju interpretaciju.