Subota, 30. rujna
Crkva sv. Florijana, 20.00 sati

 

Ansambl Responsorium
Amy Farnell, cantus
Tim Braithwaite, altus
Cyril Escoffier, tenor
Florian Michael Cramer, tenor
Darko Solter, bassus
Silvio Richter, violina
Emily Saville, alt trombon
BJ Hernandez, tenor trombon
Tin Cugelj, tenor trombon i umj. vodstvo
Maximilien Brisson, bas trombon
Augustin Mršić, viola da gamba
Mario Penzar, organo di legno

  Program:

Hrvatska glazbena baština
Illustro Signore
Odabrani moteti Giulija Schiavetta: iz Trenta u Šibenik 1564.

Giulio Schiavetto
Cantantibus organis primo
Asperges me
Cantantibus organis secondo
Vidi aquam

Claudio Merulo
Ricercar

Giulio Schiavetto
Suscipe verbum virgo Maria

Giovanni Bassano
Pulchra es, amica mea

Giulio Schiavetto
Ave sanctissima Maria

Cipriano de Rore
Sub tuum praesidium

Giulio Schiavetto
Quam pulchra es

Marc’Antonio Ingegneri
Aria di canzon francese per sonar del ottavo tono

Giulio Schiavetto
O magnum mysterium

Tomas Luis de Victoria
Magi viderunt stellam

Giulio Schiavetto
Hodie Christus natus est

Andrea Gabrieli
Cantate Domino canticum novum

Giulio Schiavetto
Pater noster
Da pacem Domine

 


Ansambl Responsorium
posvetio se istraživanju i interpretaciji vokalnog i instrumentalnog repertoara sedamnaestoga stoljeća s posebnim osvrtom na ostvarenja starije hrvatske glazbene baštine. Djeluje u skladu s načelima povijesno utemeljene izvođačke prakse rane glazbe koristeći replike autentičnih glazbala te poštujući znanstveno utemeljene stilske smjernice. U potrazi za autentičnim zvucima Ansambl je realizirao niz uspješnih projekata, među kojima je nekoliko suvremenih praizvedbi djela hrvatskih baroknih skladatelja. Plod intenzivne muzikološke aktivnosti ansambla je nosač zvuka Tomaso Cecchino: Madrigali et canzonette a tre voci 1617. (Croatia Records, 2017.) koji je objavljen povodom 400. obljetnice tiskanja zbirke. Ansambl Responsorium redovito surađuje s priznatim svjetskim izvođačima rane glazbe i svoju posvećenost radosno dijeli s vjernom publikom koncertirajući na brojnim festivalima u domovini (Varaždinske barokne večeri, Glazbene večeri u sv. Donatu, Koncerti u Eufrazijani, Dvigrad festival, BaRoMus festival) te u inozemstvu (Austrija, Njemačka, Danska, Slovenija, Češka, Slovačka). Dvostruki je laureat nagrade „Ivan Lukačić“ žirija Varaždinskih baroknih večeri za muzikološki rad i izvođački doseg Ansambla. Ansambl je nagrađen na 49. Varaždinskim baroknim večerima 2019. godine za projekt Tomaso Cecchino: Psalmi, missa et alia cantica te na 52. Varaždinskim baroknim večerima 2022. za projekt Sancta Maria, Mater Ecclesiae – marijanski moteti Hieronimusa Talonusa Puljanina.