29.09.2013. Ansambl Minstrel

Nedjelja, 29. rujna 2013./Sunday, September 29th, 2013
Vinica, Park dvorca Opeka, 8 sati/ Vinica, Park of the Opeka Manor, 8:00 a.m.
ANSAMBL MINSTREL/ENSEMBLE MINSTREL

minstrel

Nedjelja, 29. rujna 2013.

Vinica, Park dvorca Opeka, 17 sati

 

ANSAMBL MINSTREL

 

Ana Lice, sopran

Vesna Matana Matić, mezzosopran i blokflauta

Nenad Kosak, tenor

Luka Marohnić, bas

Pedro Abreu, vihuela

Sandra Munić, alt, sopranska viola da gamba i čembalo

Ante Beno, blokflaute, cornamuse, šalmaj

Marija Vukovojac-Dugan, basovska viola da gamba

Fran Krsto Šercar, udaraljke

Hrvoje Sironić, barokni trombonProgram:

 


Salamone Rossi: 

Sinfonia a 5 et a 3 si placet detta la Narciso

Gagliarda a 5 et a 3 si placet detta la Narciso iz zbirke, 1607

Yitga dal veyitkadash, Kaddish, uglazbljena himna, 1622

Gagliarda a 5 et a 3 si placet detta la Norsina

 


C
laudio Monteverdi:

O rosetta, che rosetta iz zbirke, 1607

Lidia spina del mio core iz zbirke, 1607

Vi ricorda, o Broschi Ombrosi, arija Orfeja iz drugog čina opere Orfej,1607

 


Anonimus:

Bache bene venies iz zbirke

 


Anonimus:

Hanacpachap cussicuinin iz zbirke, Lima, Peru, 1631

 


Luyz de Milan:

Pavana andi Gallarda iz zbirke, 1536

 


Juan del Encina:

Amor con Fortuna iz zbirke, Zaragoza, 1674

 


Bartomeu Cárceres

Pavana Tantanlan falalalan – Gallarda Sus, sus, no mas dormir, fragment iz zbirke, 1581

 


Anonimus:

Rodrigo Martinez iz zbirke/from the collection Cancionero Musical de Palacio, 16. st.

 


J
uan Arañés:

Chacona A la vida bona iz zbirke/from the collection Libro Seguendo de tonos y villancicos, 1624

 

O izvođačima:

 

Ansambl za ranu glazbu Minstrel svoju djelatnost usmjerava na izvođenje vokalnih i instrumentalnih djela iz razdoblja srednjeg vijeka, renesansne i ranog baroka. Ansambl je odabrao ime Minstrel, što znači svirač, pjevač i zabavljač na srednjovjekovnom engleskom dvoru, jer publici želi upravo na takav način približiti najljepše skladbe rane glazbe. Širok repertoar ansambla sadržava duhovne i svjetovne skladbe različitog karaktera i sadržaja, oblika i izvođačkog sastava. Težnja ansambla je da pored vrhunskih europskih skladatelja, primjerice Dowlanda, Attaignanta, Farmera, Susata i Arbeaua, predstavi slušateljstvu rijetko izvođena glazbena dostignuća hrvatskih skladatelja toga vremena, ali i stranih skladatelja koji su djelovali na našoj obali. Tako izvode djela Vinka Komnena, Julija Skjavetića, Tomasa Cecchinija, Vinka Jelića, Ivana Lukačića i Lamberta Courtoysa. Senzibilizirati publiku i popularizirati ranu glazbu, zajednički je cilj članova Minstrela i njihovih gostiju već dvadeset godina. Osim koncerata duhovne i svjetovne rane glazbe, ansambl priređuje i edukativne koncerte za djecu osnovnih i srednjih škola u kojima kroz govorne dijelove predstavljaju priče o životu i radu ljudi u vrijeme renesanse. Umjetnički je voditelj Minstrela Ante Beno. Ansambl Minstrel nastupao je u nizu zagrebačkih dvorana te u svim krajevima Hrvatske i inozemstvu, na pojedinačnim koncertima te u sklopu većih manifestacija. Za izdavačku kuću Menart ansambl Minstrel je 2011. godine snimio nosač zvuka pod naslovom Dobrodošli u renesansu te u vlastitom izdanju Vaghe ninfe s hrvatskom ranom glazbom.