28. rujna 2014. Xarabande

28. rujna 2014. Xarabande

Valeria_Brunelli
Nedjelja, 28. rujna 2014.
Palača Sermage, 11 sati
Koncert uz baroknu kavu

 

Barokni ansambl XARABANDE

 

Mauro Massa, violina
Valeria Brunelli, violončelo
Luca Oberti, čembalo, orgulje i umjetničko vodstvoProgram:

“Virtuozni gudači – Borba strasti u talijanskom baroku”

Giovanni Mossi                          Violinska sonata u G-duru, br.3, op.1
(oko 1680. – 1742.)                                    Adagio
Allegro
Adagio
Allegro

Antonio Vivaldi                          Sonata za violinu, violončelo i bass continuo, RV 83
(1678. – 1741.)                                          Allegro
Adagio
Allegro

Alessandro Scarlatti                  Varijacije na temu La Follia za čembalo
(1660. – 1725.)
Giovanni Battista Bononcini      Sonata za violončelo u a-molu
(1670. – 1747.)                                        Andante
Allegro
Grazioso-Minuet

Alessandro Stradella                 Simfonija za dvije violine, violončelo i basso continuo
(1639. – 1682.)
Francesco Maria Veracini          Sonata accademica u A-duru, br.6, op.2
(1690. – 1768.)                                        Siciliana-Larghetto
Largo
Allegro assai

Arcangelo Corelli                        Sonata br.12, op.5, La Follia
(1653. – 1713.)

O izvođaču: 

Barokni ansambl Xarabande sa sjedištem u Milanu utemeljio je 2014. godine Luca Oberti. Cilj je upoznavanje komornog vokalnog i instrumentalnog repertoara. To je područje često zanemarivano na koncertnim programima iako je za skladatelje bilo vrlo stimulirajući izazov budući da su pisali za publiku koja je bila nadasve sofisticirana. Komorna je glazba bila prikladna za iskušavanje novih rješenja koja su kasnije korištena za brojniju primjerice opernu publiku. U prvoj godini postojanja djelatnost ansambla usmjerena je na tri područja i to na glazbu kasnog 17. stoljeća violinske bolonjske škole i na njezin utjecaj na kasnije generacije skladatelja, na komornu kantatu pri čemu se istražuju djela skladatelja poznatih po doprinosu drugim glazbenim vrstama, primjerice u stvaralaštvu Domenica Scarlattija, te na prijelaz iz continua prema obligato klaviru što omogućava izvođenje Mozartovih klavirskih kvarteta. Članovi ansambla birani su među najtraženijim glazbenicima generacije koji su sposobni prelaziti iz baroknog na klasični stil i instrumente. Svi su svirali s ansamblima poput Les Musiciens du Louvre, Les Talens Lyriques, Accademia Bizantina, I Barocchisti, Modo Antiquo, European Union Baroque Orchestra, te snimali za tvrtke poput Naïve, Deutsche Harmonia Mundi, I Dynamic, Brilliant Classics i druge.

Luca Oberti studirao je u rodnom Bergamu orgulje i kompoziciju a potom je diplomirao čembalo, klavir i klavikord na Konzervatoriju Giuseppe Verdi u Milanu. Specijalizirao se u Parizu gdje su mu profesori bili Christophe Rousset i Pierre Hantaï. Pobjednik mnogih natjecanja vrlo je rano počeo surađivati s ansamblima Les Musiciens du Louvre, Il Pomo d’oro, Les Talens Lyrique, Les Ambassadeurs, La Venexiana, Silete venti, Musica Antiqua Roma, Academia Montis Regali i dr. nastupajući sa solistima kao što su to Enrico Onofri, Riccardo Minasi, Amandine Beyer, Stefano Montanari, Roberto Gini, Claudine Ansermet i dr. Nastupao je diljem Europe i u Aziji. Godine 2014. snimio je kao čembalist i pijanist djela L. Marchanda i L.N. Clérambaulta. Vrlo često sudjeluje i u opernim izvedbama kao dirigent asistent i “maestro al cembalo”. S Christophom Roussetom je postavio Gluckove opere Iphigénie en Aulide i Iphigénie en Tauride u Thèatre de la Monnaie u Bruxellesu, zatim Cavallijevu operu La Calisto u Champs-Elysees Theatre u Parizu, Händelovu operu Semele na Beijing Poly Theatre u Pekingu i Rameauovu operu Castor i Pollux u Theatre an der Wien u Beču. Otkako radi s Marcom Minkowskim izvodi Bachove Misu u b-molu i Pasiju po Ivanu te Gluckovu opera Orfej i Euridika. Snima za Naïve, Classics, Deutsche Harmonia Mundi kao i za brojne radio postaje i televizijske kanale.