28.09.2013. The Russian Patriarchate Choir

Subota, 28. rujna 2013. /Saturday, September 28, 2013
Franjevačka crkva, 20 sati/Franciscan Church, 8:00 p.m.
THE RUSSIAN PATRIARCHATE CHOIR/ZBOR RUSKE PATRIJARŠIJE
Dirigent/Conductor: Anatoly Grindenko
Programme: Rana ruska glazba/Early Russian Music, D.Bortnyansky
Program/Programme
Anonimus, 16. st.:/16th c.
Izaijino proročanstvo/Isaiah’s prophecy
Anonimus, 17. st.:/17th c.
Neka je blagoslovljen čovjek (Iz prvog psalma)/From the 1st psalm: Blessed is the man
Anonimus, 16. st./16th c.:
140. psalam/Psalm 140
Anonimus, 17. st.:
Himan Majci Božjoj/Hymn to the Mother of God
Mikhail Popov-Platonov:
Ti si radost onih koji oplakuju svoje grijehe/You are the joy of those who bemoan their sins
Pavel Česnokov:
Molitva Majci Božjoj/Prayer to the Mother of God
Petar Gontčarov:
Tijekom klanjanja Svetom Križu/Bowing to the Holy  Cross
Sergej Rahmanjinov:
Anafora ili kanon euharistije/Anaphora or the Eucharist Canon
Dmitrij Bortnjanski:
Te Deum
***
Tradicijski napjevi Stare Rusije/Traditional songs of Old Russia
Zbor moskovske ruske patrijaršije osnovao je Anatolij Grindenko 1983. u Trojstvu Lavre svetog Sergiusa, jednog od najvažnijih ruskih samostana u blizini Moskve. Zbor se, prema tradiciji, sastoji od 12 do 13 članova s dirigentom. Osim što izvode u Rusiji, gdje zapravo djeluju kao crkveni zbor, i izvan nje, pjevači su posvećeni istraživanju repertoara za muške glasove. Istraživanje ih je dovelo do ponovnog otkrića pravoslavne crkvene glazbe u kasnim godinama sovjetskog režima. Danas, kada za izvođenje ove glazbe nije potrebna dozvola državnih vlasti, zbor je proveo godine u transkripcijama starih rukopisa i ponovno izveo djela koja su stoljećima bila zaboravljena. Padom Sovjetskog Saveza pružila se prilika za međunarodne turneje kako bi se ova glazba donijela široj publici. Putem svojih izvedbi uživo i mnogih snimki (trinaest nosača zvuka u Francuskoj, tri u Rusiji, jedan u Njemačkoj i jedan u Poljskoj) doprli su do publike diljem svijeta koju su privukli prvenstveno finoćom svojeg pjevanja. Sudjelovali su na brojnim festivalima u Skandinaviji, Utrechtu, Londonu, Maastrichtu, Barceloni, Ravenni i na festivlau Les Folles Journées u Nancyju.
Anatolij Grindenko studirao violinu u Sankt Petersburgu i Moskvi na posebnim glazbenim školama. Nakon što je diplomirao na Moskovskom konzervatoriju održao je brojne koncerte u Rusiji i inozemstvu kao solist na violi da gambi s violinisticom Tatjanom Grindenko i čembalistom Aleksejem Lubimovim. Godine 1983. osnovao je studentski zbor na teološkoj akademiji u Trojstvu Lavre svetog Sergiusa, a 1984. i zbor u novootvorenom moskovskom samostanu Danilovski. Od 1985. s blagoslovom nadbiskupa Pitrima osnovao je muški zbor pri moskovskoj patrijaršiji koji i dan-danas tijekom bogoslužja izvodi stare ruske motete. Anatolij Grindenko dirigira brojnim samostanskim zborovima, kao i svjetovnim zborovima u Rusiji i inozemstvu. Priprema programe za zbor a cappella i s orkestrima, te održava majstorske tečajeve.
The Choir of the Moscow Russian Patriarchate was established by Anatolij Gridenko in 1983 in the Trinity St. Sergius Lawra (street), one of the most important Russian monasteries in the vicinity of Moscow. The choir, according to the tradition, consists from 12 to 13 members with the members. Except of performing in Russia, where there they are actually active as a church choir and outside, the singers are also dedicated to the research of the repertoire for the male voices. The research brought them to a new revelation of the music of the Orthodox Church in the late years of the Soviet regime. Nowadays, when there is no authorities’ permission necessary to perform this music, the chorus spent many years in transcribing old manuscripts and again started performing works that were forgotten for centuries. By the fall of the Soviet Union a great opportunity arose for international tours so that this music could be brought to the wide-ranging public. Through their live performances and through many recordings (thirteen sound carriers in France, three in Russia, one in Germany and one in Poland) they got through to the public all over the world as they attracted the public primarily by the fineness of their singing. The Choir participated at numerous festivals in Scandinavia, Utrecht, London, Maastricht, Barcelona, Ravenna and at the festival in Les Folles Journées in Nancy.
Anatolij Grindenko studied the violin in Sankt Petersburg and Moscow at prestigious music schools. After graduating at the Moscow Conservatory he performed numerous concerts in Russia and abroad as soloist on the viola da gamba with the violinist Tatjana Grindenko and the harpsichordist Alexei Lubimov. In the year 1983 he established a student choir at the theological academy in Trinity St. Sergius Lawra, and in 1984 also the choir in the newly-opened Moscow Danilovski Monastery. Since 1985, with the blessing of the Archbishop Pitrim, Grindenko established the male choir at the Moscow patriarchate that nowadays regularly, during the mass, performs old Russian motets. Anatolij Grindenko conducts numerous monastery choruses, as well as secular choruses in Russia and abroad. He also prepares programmes for the choir a cappella and with orchestras, and he also holds master courses.

Russian_Patriarchate_choir

Subota, 28. rujna 2013.

Franjevačka crkva, 20 sati

 

THE RUSSIAN PATRIARCHATE CHOIR / ZBOR RUSKE PATRIJARŠIJE

Anatoly Grindenko, dirigent


 

 

Program:

Rana ruska glazba, D.Bortnyansky

 

Anonimus, 16. st.:

Izaijino proročanstvo
Anonimus, 17. st.:

Neka je blagoslovljen čovjek (Iz prvog psalma)
Anonimus, 16. st.:

140. psalam
Anonimus, 17. st.:

Himan Majci Božjoj
Mikhail Popov-Platonov:

Ti si radost onih koji oplakuju svoje grijehe
Pavel Česnokov:

Molitva Majci Božjoj
Petar Gontčarov:

Tijekom klanjanja Svetom Križu
Sergej Rahmanjinov:

Anafora ili kanon euharistije
Dmitrij Bortnjanski:

Te Deum
***

Tradicijski napjevi Stare Rusije

 


O izvođaču:

 

Zbor moskovske ruske patrijaršije osnovao je Anatolij Grindenko 1983. u Trojstvu Lavre svetog Sergiusa, jednog od najvažnijih ruskih samostana u blizini Moskve. Zbor se, prema tradiciji, sastoji od 12 do 13 članova s dirigentom. Osim što izvode u Rusiji, gdje zapravo djeluju kao crkveni zbor, i izvan nje, pjevači su posvećeni istraživanju repertoara za muške glasove. Istraživanje ih je dovelo do ponovnog otkrića pravoslavne crkvene glazbe u kasnim godinama sovjetskog režima. Danas, kada za izvođenje ove glazbe nije potrebna dozvola državnih vlasti, zbor je proveo godine u transkripcijama starih rukopisa i ponovno izveo djela koja su stoljećima bila zaboravljena. Padom Sovjetskog Saveza pružila se prilika za međunarodne turneje kako bi se ova glazba donijela široj publici. Putem svojih izvedbi uživo i mnogih snimki (trinaest nosača zvuka u Francuskoj, tri u Rusiji, jedan u Njemačkoj i jedan u Poljskoj) doprli su do publike diljem svijeta koju su privukli prvenstveno finoćom svojeg pjevanja. Sudjelovali su na brojnim festivalima u Skandinaviji, Utrechtu, Londonu, Maastrichtu, Barceloni, Ravenni i na festivlau Les Folles Journées u Nancyju.

 

Anatolij Grindenko studirao violinu u Sankt Petersburgu i Moskvi na posebnim glazbenim školama. Nakon što je diplomirao na Moskovskom konzervatoriju održao je brojne koncerte u Rusiji i inozemstvu kao solist na violi da gambi s violinisticom Tatjanom Grindenko i čembalistom Aleksejem Lubimovim. Godine 1983. osnovao je studentski zbor na teološkoj akademiji u Trojstvu Lavre svetog Sergiusa, a 1984. i zbor u novootvorenom moskovskom samostanu Danilovski. Od 1985. s blagoslovom nadbiskupa Pitrima osnovao je muški zbor pri moskovskoj patrijaršiji koji i dan-danas tijekom bogoslužja izvodi stare ruske motete. Anatolij Grindenko dirigira brojnim samostanskim zborovima, kao i svjetovnim zborovima u Rusiji i inozemstvu. Priprema programe za zbor a cappella i s orkestrima, te održava majstorske tečajeve.