27. rujna 2009. Collegium Marianum

Collegium Marianum je od osnutka 1997. godine glazbeni i plesni ansambl usmjeren na autentične interpretacije predromantične glazbe i rekonstrukciju baroknih koreografija. Umjetnički ravnatelj ansambla je Jana Semerádová a osnovan je pri Kulturnom centru za povijesne umjetnosti Collegium Marianum u Pragu. Članovi ansambla su prvenstveno mladi češki umjetnici koji sviraju na povijesnim originalima ili kopijama instrumenata razdoblja. Kao rezultat njihovih istraživanja u glazbenim arhivima u Češkoj Republici i inozemstvu uvedene su suvremene prve izvedbe i veliki broj zaboravljenih vrijednosti 17. i 18. stoljeća na području glazbe i plesa, uglavnom iz Srednjoeuropske regije.Collegium Marianum surađuje s istaknutim međunarodnim solistima, dirigentima, koreografima i režiserima (A. Parrott, S. Standage, Ch. Banchini, P. Kooij, A. Steck, P. van Heyghen, S.D’Hooft, J.-D. Monory i dr.), a trajno nastupa na brojnim uglednim međunarodnim festivalima (Tage Alter Musik Regensburg, Vantaan Barokki, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Mitte Europa, Concentus Moraviae, Festival Český Krumlov, Dardagny, Brežice Festival, Košice Musical Spring i dr.). Ansambl je na scenu postavio niz izvedbi u različitim baroknim kazalištima u Češkoj Republici, a predstavio je i niz prvih suvremenih izvedbi djela J. M. Leclaira, A. Caldare, A. Vivaldija, J. D. Zelenke, A. Lottija i dr. Ansambl je objavio CD-ove Glazba baroknog Praga I i II, a snimao je i za Pan Classics.

Jana Semerádová je studirala poprečnu flautu na Konzervatoriju u Pragu i Konzervatoriju u Birminghamu. Specijaliziravši se za glazbenu teoriju i interpretaciju Rane glazbe, nastavila je studij s Wilbertom Hazelzetom na Kraljevskom konzervatoriju u Den Haagu. Dobitnica je prestižnih nagrada u Njemačkoj (Međunarodno natjecanje Telemann i 16. Veliko natjecanje za fundacijsku nagradu u Münchenu), a do sada je nastupala na brojnim festivalima (Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Centre de Musique Baroque de Versailles, Pražské jaro, Europamusicale, Vantaa Barokki, Festival de Sablé), te u uglednim dvoranama (Konzerthaus u Beču i Berlinu, Palau de Música u Barceloni i dr.). Kao umjetnička voditeljica ansambla Collegium Marianum organizira koncertne pretplate i plesne izvedbe, a posvećuje se i intenzivnim muzikološkim istraživanjima. Tako priprema dramaturgiju koncerata ansambla za međunarodne festivale, nastojeći uvijek predstaviti nešto novo. Stalni je gost drugih ansambala za baroknu glazbu, nastupa primjerice s ansamblima Musica Aeterna, Amphion Octett, Solamente Naturali i Batzdorfer Hofkapelle. Bavi se i pedagoškim radom na Konzervatoriju u Pragu i na Sveučilištu Masaryk u Brnu, a organizira i majstorske tečajeve u Češkoj i Poljskoj.

 

 Program:

Nedjelja, 27. rujna 20.00 sati Crkva Sv. Nikole

Collegium Marianum

 

Damien Guillon, kotratenor

Jana Semerádová, poprečna flauta i glazbeno vodstvo

Cecilia Bernardini, prva violina

Jiří Pospíchal, Magdalena Malá, Vojtěch Semerád, Martina Štillerová, violine

Veronika Jíchová, viola

Hana Fleková, violončelo

Tomasz Wesolowski, fagot

Jan Krejča, teorba

Emiliano Rodolfi, čembalo/orgulje

Martina Bernášková, poprečna flauta

 

“Musique à la cathédrale de Prague”

“Glazba u katedrali u Pragu”

Johann Joseph Fux Ouverture br. 4 u g (Concentus musico-instrumentalis)

(1660. – 1741.) Ouverture

Grave-Allegro-Grave

Rigaudon-Trio Bourrée

Aria

Passacaille

 

Jan Dismas Zelenka Alma redemptoris Mater, ZWV 126

(1679.-1745.)

 

František Ignác Antonín Tůma Partita u D-duru

(1704. – 1774.)

 

 

Francesco Mancini Aria per ogni tempo Nil est in mundo, Sign. 865

(1672. – 1737.) (prva suvremena izvedba)

Antonín Reichenauer Aria de dedicatione ecclesiae Domus Domini bene fundata,

(oko1694. – 1730.) Sign. 1037

(prva suvremena izvedba)

*******

Johann Adolph Hasse Aria In te confido,Sign. 458

(1699. – 1783.) (prva suvremena izvedba)

Pierre-Gabriel Buffardin Koncert u e-molu za poprečnu flautu

(c1690.-1768.) Allegro non molto

Andante

Vivace

 

 

Balthassare Galuppi Aria de tempore Errando per montes, Sign. 384

(1706. – 1785.) (prva suvremena izvedba)

Cijena ulaznice 100 kn / 15 Eura