Petak, 27. rujna, 18.00 sati
Velika koncertna dvorana HNK

Ansambl Villancic

Jessica Bäcklund, soprano
Helena Wall Ströberg, soprano
Dan Johansson, countertenor and virginal
Charlotta Hedberg, alto
Kasper Von Weber, tenor
Emanuel Roll, tenor
Yamandú Pontvik, baritone
Erik Arnelöf, bass
Markus Ström, recorders
Thor-Harald Johnsen, baroque guitar and lute
Olof Larsson, viols
Martin Strand, percussion
Daniela Pontvik Valero, baroque dance
Niklas Blomqvist, baroque dance
Peter Pontvik, conductor

 

Program:

THE JUNGLE BOOK OF THE BAROQUE – RANA SVJETSKA GLAZBA IZ LATINSKE AMERIKE

 

Oy nuestra Reyna del cielo
– Anonymous, Codex Ibarra, 1680, Ekvador 

Una tonadilla nueva
– Anonymous, Codex Ibarra, 1680, Ekvador 

Maria todo es Maria
– Anonymous, zapisao 1713  Amedée François Frézier, Peru/Chile

Baile del chimo
– Anonymous, Codex Martínez Compañón, Peru 1783-85
Koreografija: Kaj Sylegård/Daniela Pontvik Valero 

Victoria, victoria
– Anonymous, ca 1590, Sta Eulalia, Gvatemala
Transkripcija: Omar Morales Abril/Peter Pontvik 

Sagales a prisa
– Anonymous, Zbirka Ascencio Pauta, 18.-19. st., Loja, Ekvador 

Si el amor se quedare dormido
– Juan de Araújo, 1646-1712, Bolivia/Panama
Transkripcija: Robert Stevenson 

Vamos todos a ver
– Joseph Hortuño, ?-1722, Anonymous, Codex Ibarra, 1680, Ekvador 

Xácaras por primer tono iz Luz y Norte Musical
– Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-?, fl. 1677 u Peru), Španjolska-Peru
Koreografija: Daniela Pontvik Valero/ Kaj Sylegård 

Tristis est anima mea
– Juan de Lienas, fl ca 1640, Mexico
Transkripcija: Bruno Turner 

Gallardas iz Luz y Norte Musical
– Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-?, fl. 1677 u/in Peru), Španjolska-Peru/Spain-Peru
Koreografija: Kaj Sylegård 

Ymaynalla canqui tayta
– Anonymous, 18.st, Sucre, Bolivia

Negrinho tiray vós la
– Gaspar Fernandes, ca. 1570-1629, Portugal/Mexico
Transkripcija: Aurelio Tello 

Canción de una pastorita al Niño Dios
– Anonymous, Zbirka Ascencio Pauta, 18.-19.st. Loja, Ekvador 

Canción de un negro al Señor Dios
– Anonymous, Zbirka Ascencio Pauta, 18.-19.st. Loja, Ekvador 

Gaytas y zarambeques iz Luz y Norte Musical
– Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-?, fl. 1677 in Peru), Španjolska-Peru
Koreografija: Kaj Sylegård/Daniela Valero 

La chacona me piden, vaya
– Manuel Blasco, 1628-1697, (fl. 1683-1695 u Quito) – Codex Ibarra, 1680, Ekvador 

Serenissima una noche
– Fray Gerónimo Gonzáles, ca 1633, Španjolska-Meksiko 

Salga el torillo
– Diego de Salazar (1659-1709), Španjolska i Juan de Araújo (1646-1712), Bolivia/Peru/Panama
Transkripcija: Carmen García Muñoz 

Tambalagumbá
– Juan Gutiérrez de Padilla, ca. 1590 – 1664, Puebla, Mexico
Transkripcija: Ricardo Henríquez

Transkripcije (ako nije drugačije napisanao): Peter Pontvik
Obrade: Peter Pontvik

Suradnici na obradama: Markus Ström, Karl Nyhlin, Dan Johansson, Rolf Landberg, Magdalena Mårding.

 

O izvođaču:

Nakon 24 godine djelovanja, Ensemble Villancico se danas u svijetu smatra jednim od najznačajnijih interpreta rane glazbe latinske Amerike. U svojim uzbudljivim izvedbama, interpretativnoj snazi i prvorazrednim glazbenim sposobnostima, ansambl ujedinjuje prepoznatljivu kvalitetu nordijskih glasova i duh latinsko američke barokne glazbe.

Ensemble Villancico je održao stotine koncerata u tridesetak zemalja u Evropi i Latinskoj Americi s programima koji sadrže repertoar latinsko američkog baroka i rane glazbe nordijskih zemalja. Ansambl se u brojnim prigodama predstavio međunarodnoj javnosti na radiju i televiziji i objavio je sedam nosača zvuka. Dobitnik je Nagrade Ivan Lukačič koju dodjeljuju Varaždinske barokne večeri, a njegov nosač zvuka Hyhyhy – the New Jungle Book of the Baroque nominiran je za švedsku nagradu Grammy.

 

Rođen u Kopenhagenu 1963, Peter Pontvik je studirao kompoziciju, muzikologiju i zborsko dirigiranje u Urugvaju. Kompoziciju je studirao i na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Stockholmu kao i u klasi Wolfganga Rihma na Visokoj školi za glazbu u Karlsruheu. Tu se usavršavao i u ranoj glazbi na tečajevima Hansa-Georga Rennera. Pontvikove skladbe obuhvaćaju Candombe za puhački orkestar, Sagitru za zbor te Missu Brevis.

Pontvik se posebno posvetio istraživanju latinsko američke barokne glazbe. 1995. godine je utemeljio Ensemble Villancico i njegov je umjetnički ravnatelj. Također je utemeljitelj i od 2002. godine umjetnički ravnatelj Švedskog festivala rane glazbe i trenutno predsjednik REMA (European Early Music Network) kao i predsjednik NORDEM-a (Nordic Early Music Federation). Pontvik je i inicijator Evropskog dana rane glazbe koji se međunarodno obilježava od 2013. godine.

Nagrađen je Prvom nagradom u zborskoj kompoziciju u Tolosi (Španjolska), nagradom Kulturnog promotora godine što ga dodjeljuje Švedsko udruženje festivala te Švedskom nagradom za ranu glazbu.


Ansambl Villancico