Utorak, 27. rujna
Crkva sv. Florijana, 18.00 sati

Ansambl Responsorium
Matteo Pigato, cantus
Daniel Elgersma, altus
Florian Michael Cramer, tenor
Darko Solter, bassus
Silvio Richter, barokna violina
Natalie Carducci, barokna violina/baroque violin
Tin Cugelj, tenor trombon i umj. vodstvo
Maximilien Brisson, bas trombon
Augustin Mršić, viola da gamba
Rui Staehelin, teorba
Mario Penzar, organo di legno

 

Program:

Hrvatska glazbena baština

Hieronimus Talonus Polensis
marijanski moteti iz opusa Hieronimusa Talonusa Puljanina

Giovanni Paolo Cima
Sonata à 4
(iz Concerti ecclesiastici, Milano, 1610.)

Hieronimus Talonus Polensis
Gaudeamus omnes
(iz Armonicus Parnasus, Rim, 1628.)

Missa Ave maris stella
Kyrie / Gloria
(iz Armonicus Parnasus, Rim, 1628.)

Ad Conceptionem: Adiuro vos
(iz Motecta, psalmi vespertini completorium, Rim, 1629.)

Sancta Maria, Mater Dei: Pastores loquebantur
(iz Armonicus Parnasus, Rim, 1628.)

Missa Ave maris stella
Credo
(iz Armonicus Parnasus, Rim, 1628.)

Hieronymo Bassano
Fantasia terza à 5
(Oxford Christ Church, Ms. Mus. 716-20, c.1580.)

Hieronimus Talonus Polensis
Ad Purificationem: Quae est ista
(iz Motecta, psalmi vespertini completorium, Rim, 1629.)

Ad Visitationem: Magnificat
(iz Armonicus Parnasus, Rim, 1628.)

Ad Annuntiationem: Suscipe verbum Virgo Maria
(iz Armonicus Parnasus, Rim, 1628.)

Missa Ave maris stella: Sanctus
(iz Armonicus Parnasus, Rim, 1628.)

Girolamo Frescobaldi
Ave maris stella
(iz Toccate e partite d’intavolatura, Libro secondo, Rim, 1627.)

Hieronimus Talonus Polensis
Sancta Maria, Regina Caeli: Regina Caeli
(iz Motecta, psalmi vespertini completorium, Rim, 1629.)

Sancta Maria, Virgo Perdolens: Quam pulchra es
(iz Armonicus Parnasus, Rim, 1628.)

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Ave maris stella passeggiato (diminucije Tin Cugelj 2022.)
(iz Hymni totius anni, Rim, 1589.)

Hieronimus Talonus Polensis
Missa Ave maris stella
Agnus Dei
(iz Armonicus Parnasus, Rim, 1628.)

Ave regina caelorum
(iz Motecta, psalmi vespertini completorium, Rim, 1629.)

 

O izvođaču:


Ansambl Responsorium posvetio se istraživanju i interpretaciji vokalnog i instrumentalnog repertoara sedamnaestog stoljeća s posebnim osvrtom na ostvarenja starije hrvatske glazbene baštine. Djeluje u skladu s načelima povijesno utemeljene izvođačke prakse rane glazbe koristeći replike autentičnih glazbala te poštujući znanstveno utemeljene stilske smjernice. U potrazi za autentičnim zvucima Ansambl je realizirao niz uspješnih projekata među kojima je nekoliko suvremenih praizvedbi djela hrvatskih baroknih skladatelja. Plod intenzivne muzikološke aktivnosti Ansambla nosač je zvuka Tomaso Cecchino: Madrigali et canzonette a tre voci 1617. (Croatia Records, 2017.) koji je objavljen povodom 400. obljetnice tiskanja zbirke. Ansambl Responsorium redovito surađuje s priznatim svjetskim izvođačima rane glazbe i svoju posvećenost radosno dijeli s vjernom publikom, koncertirajući na brojnim festivalima u domovini (Varaždinske barokne večeri, Glazbene večeri u Sv. Donatu, Koncerti u Eufrazijani, Dvigrad festival, BaRoMus festival) i u inozemstvu (Austrija, Njemačka, Danska, Slovenija, Češka, Slovačka). Na 49. Varaždinskim baroknim večerima Ansambl je 2019. godine za projekt Tomaso Cecchino: Psalmi, missa et alia cantica (1619.) osvojio Nagradu Ivan Lukačić za muzikološki rad i izvodilački domet ansambla.

Instrumentarij:
barokna violina prema talijanskim uzorima, izradio, made by: Jan Pawlikowski, Krakow, 2013.
viola da gamba prema Michelu Colichonu, 1693., izradio: Marco Ternovec, Bruxelles, 2007.
tenor trombon prema Antonu Drewelweczu, 1595., izradio: Ewald Meinl, 2017.
bas trombon prema Isaacu Eheu, 1612., izradio: Reiner Egger, 2012.


27.09. Ansambl Responsorium - Dnevni program 2022