27.09.2012. London Handel Players

Četvrtak, 27. rujna 2012.
Crkva Sv. Nikole, 20 sati

 

London Handel Players

Rachel Brown, flauta
Adrian Butterfield, violina, direktor
Clara Salaman, violina
Peter Collyer, viola
Kath Sharmann, violončelo
Margarida Castro, kontrabas
David Gordon, čembalo

Laura Vadjon, violina, gošća

 

Program:

Georg Friedrich Händel    (1685. – 1759.)

Koncert za flautu u g-molu, HWV 287
Grave
Allegro
Largo moderato e cantabile
Allegro

 

Antonio Vivaldi     (1678. – 1741.)

Koncert za violinu u D-duru, op. 3, br. 9, RV230
Allegro
Larghetto
Allegro
Laura Vadjon, violina

 

Carl Philipp Emanuel Bach    (1714. – 1788.)

Koncert za flautu u d-molu, H425
Allegro
Un poco andante
Allegro di molto


Georg Friedrich Händel 

Sonata a 5 (Koncert za violinu) u B-duru, HWV 288
Andante
Adagio
Allegro

 

Johann Sebastian Bach       (1685. – 1750.)

Koncert za dvije violine u d-molu, BWV 1043
Vivace
Largo ma non tanto
Allegro

 

Georg Philipp Telemann      (1681. 1767.)

Koncert za flautu i violinu u e-molu (Allegro)
Adagio
Presto
Adagio
Allegro

 

O izvođaču:

Otkako su prije više od deset godina prvi put nastupili u Händelovoj župnoj crkvi, St. George’s Hanover Square, kao sudionici London Handel Festivala 2000, London Handel Players oduševljavaju publiku diljem svijeta svojim izvedbama i snimkama. Ansambl kontinuirano nastupa u Wigmore Hallu u Londonu i na mnogim vodećim festivalima u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim američkim državama i Kanadi, a surađuje s uglednim pjevačima kao što su Emma Kirkby, James Bowman i Daniel Taylor. Članovi ansambla nastupaju i solistički, te surađuju s važnim grupama za ranu glazbu u Velikoj Britaniji i u drugim državama. Većina su profesori na konzervatorijima u Londonu. London Handel Players sastav je koji je objavio niz nosača zvuka, među kojima Händelove trio sonate op. 2 i op. 5, te kompletne violinske sonate i jedan nosač zvuka naslovljen „Handel at Home“. Sve je snimke objavila tvrtka Somm i naišle su na izvrstan prijem kod slušatelja i kod glazbene kritike.

Adrian Butterfield je violinist, direktor i dirigent koji se specijalizirao za izvođenje glazbe od 1600. do 1900. godine i to na instrumentima razdoblja. Nekada pjevač u Katedrali Sv. Pavla, diplomirao je na Trinity College Cambridge.  Glazbeni je direktor Tilford Bach Society i pomoćnik glazbenog direktora London Handel Festivala. Kontinuirano nastupa kao dirigent s London Handel Orchestra i s London Handel Players te s Theatre of Early Music, Montreal, a pozivan je i kao gost dirigent u druge europske države i Sjevernu Ameriku. Objavio je brojne nosače zvuka, primjerice solo sonate C. P. E. Bacha (ATMA), Bachov Koncert za obou i violinu s Johnom Abbergerom (Analekta) i Händelove violinske sonate (Somm). Naxos je 2009. godine objavio njegove snimke Leclairove Prve knjige sonata na tri odvojena CD-a. Kao dirigent ima Adrian Butterfield vrlo opsežan repertoar Bachovih, Händelovih, Purcellovih, Rameauovih, Mozartovih i Beethovenovih djela. Profesor je barokne violine na Royal College of Music u Londonu, predaje na majstorskim tečajevima u Europi i Sjevernoj Americi, a gost-profesor je i na baroknim tečajevima Aestas Musica u Varaždinu.