27.09.2011. Višeslav Jaklin, fortepiano

27.09.2011. Višeslav Jaklin, fortepiano

Galerija Sermage, 21 sat

Višeslav Jaklin, fortepiano

Program:
Johann Sebastian Bach               Goldberg varijacije, BWV 988
(1685.-1750.)

O izvođaču:

Varaždinski orguljaš Višeslav Jaklin diplomirao je pedagogiju klavira, magistrirao orgulje, improvizaciju i dirigiranje na studiju crkvene glazbe u Grazu, te magistrirao koncertantni smjer orgulja na Sveučilištu u Beču u razredu Michaela Radulescua. Pohađao je privatne satove iz orgulja i improvizacije u Weimaru i Parizu, a usavršavao se na međunarodnim majstorskim tečajevima za orgulje koje su vodili Daniel Roth, Christoph Bossert, Luigi Ferdinando Tagliavini, Katherine Biene Bryndorf, Frédéric Blanc, Harald Vogel, Peter Planyavsky, Ludger Lohman, Pier Damiano Peretti, Jon Laukvik, Edoardo Bellotti i dr. Nositelj je prvih nagrada na međunarodnim natjecanjima u Švicarskoj i Austriji. Od 2001. do 2008. godine bio je orguljaš Franjevačke crkve u Grazu, a 2008. je postao orguljašem varaždinske Katedrale. U razdoblju od 2004. do 2008. godine predavao je klavir na privatnoj školi u Grazu (Grazer Kapellknaben), a od 2008. godine je profesor klavira na Glazbenoj školi Ivan Padovec u Novom Marofu. Kao solist i komorni glazbenik redovito nastupa u Hrvatskoj i drugim europskim državama te u Izraelu, a surađuje s Grazer Kapellknaben, s orkestrom Capella Calliope iz Graza, s Grazer Choralscholom, s Hrvatskim baroknim ansamblom i drugima. Godine 2005. godine Višeslav Jaklin je svirao na orguljama Katedrale Notre Dame u Parizu, a više je puta nastupao sa Simfonijskim orkestrom iz Graza. Snimao je za ORF. Član je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. Izvedbom Goldberg varijacija, BWV 988 započinje Višeslav Jaklin ciklus kojim će u okviru budućih festivalskih godina obuhvatiti cjelokupni Bachov opus skladan za clavier (instrumente s tipkama).