Utorak, 26. rujna
Velika koncertna dvorana HNK u Varaždinu, 20.00 sati

 

Koncert u povodu 15 godina postojanja ansambla 

Camerata Garestin
Ivana Lazar, sopran
Berislav Puškarić, bas
Silvio Richter, violina
Stjepan Nodilo, blok-flauta, oboa
Krešimir Lazar, violončelo
Krešimir Has, čembalo

 

Program:

 

      Petnaest godina s vama

 

Maurizio Cazzati
Passacaglia – Arpeggiata,
za 2 sopranska instrumenta i basso continuo

Dominik Ivan Šibenčanin
Responsorio di S. Antonio di Padova,
motet za sopran, 2 sopranska instrumenta i basso continuo

Ivan Lukačić
Coeli enarrant
In lectulo meo
iz zbirke Sacrae cantiones

Maurizio Cazzati
Capriccio sopra 12 Notte
za 2 sopranska instrumenta i basso continuo

Heinrich Schütz
Der Herr schauet vom Himmel, SWV 292
Ich liege und schlafe, SWV 310
O süßer, o freundlicher, SWV 285
Wann unsre Augen schlafen ein, SWV 316
moteti za sopran i bas iz zbirke Kleine geistliche Konzerte

George Frideric Handel
Triosonata u g–molu, HWV 393
Andante
Allegro
Largo
Allegro

Dalla guerra amorosa, kantata za bas i basso continuo, HWV 102 a
Recitativ: Dalla guerra amorosa
Arija: Non v’alletti un occhio nero
Recitativ: Fuggite, sì, fuggite
Arija: La bellezza è com’un fiore
Recitativ i arioso: Fuggite, sì, fuggite

Francesco Mancini
Quanto dolce e quell’ardore, kantata za sopran, obou i basso continuo, oboe and basso continuo
Arija: Quanto dolce è quell’ardore
Recitativ/Recitative: Pur che a te sia vicina
Arija: Aprimi il petto. Allegro

Claudio Monteverdi
Si dolce è’l tormento
madrigal za sopran solo i basso continuo

 


Ansambl Camerata Garestin okuplja vodeće hrvatske vokalne i instrumentalne interprete glazbe 17. i 18. stoljeća. Osnovan je 2008. godine na poticaj varaždinskog violončelista Krešimira Lazara, uz suosnivače sopranisticu Ivanu Lazar, flautista Danija Bošnjaka te čembalista i orguljaša Krešimira Hasa. Sastavljen je od glazbenika čija bogata iskustva već dulje vrijeme doprinose kulturnom i umjetničkom životu Republike Hrvatske. Taj doprinos članova ansambla već je više puta i prepoznat od strane Ministarstva kulture Rebublike Hrvatske, koje u prepoznatljivoj mjeri i podupire rad ansambla. Camerata Garestin već je popraćena veoma pohvalnim recenzijama, primjerice na centralnom hrvatskom festivalu barokne glazbe Varaždinske barokne večeri. Ansambl je gostovao i na prestižnom međunarodnom festivalu barokne glazbe SEVIQC Brežice, te na Festivalu hrvatske glazbe u Beču, tom prigodom nastupajući u glasovitoj Hofburgkapelle. Camerata Garestin je vjerojatno i prvi hrvatski ansambl za staru glazbu profesionalno angažiran u Kraljevini Nizozemskoj (Voorshoten, den Haag, 2014.), a gostovao je i u Švedskoj, Slovačkoj, Njemačkoj, Austriji te Bosni i Hercegovini. Članovi ansambla muziciraju na replikama baroknih instrumenata. Svojim nazivom ansambl njeguje i hrvatsku povijesnu baštinu prikazujući srednjevjekovno ima grada Varaždina – Garestin, te je osobito vezan uz međunarodni festival Varaždinske barokne večeri redovito nastupajući na istom od svog osnutka. Programska smjernica ansambla teži prikazu tematskih koncertnih projekata, prikazujući tako vrhunska djela europskih i hrvatskih majstora visoke renesanse, galantnog stila, rokokoa te glazbu ranijeg klasičnog stila. Uz osobitu pažnju ansambl njeguje upravo hrvatsku glazbenu baštinu s naglaskom na djelima Ivana Marka Lukačića, Vinka Jelića, Gabriela Pulitija, Tomasa Cecchinija te Ivana Šibenčanina. Ansambl je u sklopu 47. Varaždinskih baroknih nagrađen Nagradom Jurica Murai. 2018. godine ansambl je, sa solističkom ulogom Ivane Lazar, snimio i tonski zapis Vulnerasti cor meum s djelima hrvatskih ranobaroknih majstora.