Nedjelja, 26. rujna 2021.

 

Camerata Garestin

 

Ivana Lazar, sopran
Josipa Bilić, sopran
Berislav Puškarić, bas
Silvio Richter, violina
Dunja Bontek, violina
Krešimir Lazar, violončelo
Krešimir Has, orgulje

 

Program:

Arcangelo Corelli
Sonata da chiesa op.3 no.1 za 2 violine i basso continuo u F-duru/for 2 violins and basso continuo in F major
Grave
Allegro
Vivace
Allegro
Dietrich Buxtehude
Cantate Domino canticum novum za 2 soprana, bas i basso continuo/for 2 sopranos, basso and basso continuo, BuxWV 12
Dietrich Buxtehude
Herr, wenn ich nur Dich hab za sopran, 2 violine i basso continuo/for soprano, 2 violins and basso continuo., BuxWV 38
Dietrich Buxtehude
Herzlich tut mich verlangen za sopran, 2 violine i basso continuo/for soprano, 2 violins and basso continuo, BuxWV 42
Dietrich Buxtehude
Ich bin eine Blume zu Saron za bas, 2 violine i basso continuo/for basso, 2 violins and basso continuo, BuxWV 45
Dietrich Buxtehude
Salve Jesu za 2 soprana, 2 violine i basso continuo/for 2 sopranos, 2 violins and basso continuo, BuxWV 94
Arcangelo Corelli
Sonata da chiesa op.3 no.2 za 2 violine i basso continuo u D-duru /for 2 violins and basso continuo in F major
Grave
Allegro
Adagio
Allegro
Dietrich Buxtehude
Jesu Meine Freude za 2 soprana, bas, 2 violine i basso continuo, for 2 sopranos, basso, 2 violins and basso continuo, BuxWV 60

 

Ansambl Camerata Garestin okuplja vodeće hrvatske vokalne i instrumentalne interprete glazbe 17. i 18. stoljeća. Osnovan je 2008. godine na poticaj varaždinskog violončelista Krešimira Lazara, uz suosnivače sopranisticu Ivanu Lazar, flautista Danija Bošnjaka te čembalista i orguljaša Krešimira Hasa. Sastavljen je od glazbenika čija bogata iskustva već dulje vrijeme doprinose kulturnom i umjetničkom životu Republike Hrvatske. Taj doprinos članova ansambla već je više puta i prepoznalo Ministarstvo kulture Rebublike Hrvatske, koje u prepoznatljivoj mjeri i podupire rad ansambla. Camerata Garestin već je popraćena veoma pohvalnim recenzijama, primjerice na centralnom hrvatskom festivalu barokne glazbe Varaždinske barokne večeri. Ansambl je gostovao i na prestižnom međunarodnom festivalu barokne glazbe SEVIQC Brežice te na Festivalu hrvatske glazbe u Beču nastupajući u glasovitoj Hofburgkapelle. Camerata Garestin vjerojatno je i prvi hrvatski ansambl za staru glazbu profesionalno angažiran u Kraljevini Nizozemskoj (Voorshoten, den Haag, 2014.), a gostovao je i u Švedskoj, Slovačkoj, Njemačkoj, Austriji te Bosni i Hercegovini. Članovi ansambla muziciraju na replikama baroknih instrumenata. I svojim nazivom ansambl njeguje i hrvatsku povijesnu baštinu uzimajući srednjovjekovno ime grada Varaždina – Garestin – te je osobito vezan uz međunarodni festival Varaždinske barokne večeri redovito nastupajući na njemu od svog osnutka. Programska smjernica ansambla teži tematskim koncertnim projektima, prikazujući tako vrhunska djela europskih i hrvatskih majstora visoke renesanse, galantnog stila, rokokoa te glazbu ranijeg klasičnog stila. Uz osobitu pažnju ansambl njeguje upravo hrvatsku glazbenu baštinu s naglaskom na djelima Ivana Marka Lukačića, Vinka Jelića, Gabriela Pulitija, Tomasa Cecchinija te Ivana Šibenčanina. Ansambl je u sklopu 47. Varaždinskih baroknih večeri nagrađen Nagradom Jurica Murai. 2018. godine ansambl je, sa solističkom ulogom Ivane Lazar, snimio i tonski zapis Vulnerasti cor meum s djelima hrvatskih ranobaroknih majstora.