26.09.2011. Natalija Imbrišak, orgulje

Katedrala, 19 sati

Natalija Imbrišak, orgulje

Program:
Johann Sebastian Bach   ( 1685. – 1750. )

Fantazija u G – duru, BWV 571
Trés vitement
Gravement
Lentement

 

Louis Nicolas Clérambault    ( 1676. – 1749. )

Suite du premier ton
Grand – Plein jeu
Fugue

Duo
Trio
Basse et Dessus de Trompette
Récits
Dialogue

 

Dietrich Buxtehude    ( 1637. – 1707. )

Passacaglia u d – molu, BuxWV 161

 

Jan Pieterszoon Sweelinck  ( 1562. – 1621. )

More Palatino

Johann Sebastian Bach

Nun komm`der Heiden Heiland, BWV 659

Johann Sebastian Bach 

Toccata i fuga u d – molu BWV 565

 

O izvođaču:

Orguljašica Natalija Imbrišak diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1990. godine teoretske glazbene predmete (Anđelko Klobučar ), a 1994. orgulje (Žarko Dropulić, Mario Penzar). Polazila je majstorske tečajeve orgulja kod Jeana Ferrarda (Belgija) i Jeana Boyera (Francuska). Nakon usavršavanja iz orgulja na Conservatoire Royal de Musique u Bruxellesu u razredu J. Ferrarda, stekla je magisterij iz orgulja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Za vrijeme boravka u Bruxellesu usavršavala se i u kontrapunktu, praktičnoj harmoniji i glazbenoj analizi. U Glazbenoj školi Vatroslav Lisinski u Zagrebu i u Glazbenoj školi u Koprivnici predavala je teoretske glazbene predmete, a od 1997. predaje orgulje u Glazbenoj školi u Varaždinu. Uz pedagošku djelatnost, sudjeluje na mnogobrojnim festivalima i manifestacijama vezanim uz očuvanje i promidžbu orgulja (Zagrebački ljetni festival, Varaždinske barokne večeri, Sudamja-Split, Organum Histriae u Umagu, Ciklus Max Reger u Varaždinu, Orgulje kao europska kulturna baština, Orguljaški ljetni festival u Pragu, Glazben festival u Balingenu i dr.). Uz akademika Anđelka Klobučara i njemačkog orguljaša Christopha Bosserta sudjelovala je na koncertima  prigodom kolaudacije orgulja varaždinske Katedrale 1998. godine. Djeluje i kao orguljašica i dirigentica mješovitog pjevačkog zbora u crkvi Sv. Nikole u Koprivnici, a u Orguljaškoj ljetnoj školi u Šibeniku vodi seminar orguljske glazbe 19.-21. stoljeća, te hrvatske glazbe za orgulje. Koncertira kao solistica na orguljama i umjetnička je suradnica solistima i ansamblima u zemlji i inozemstvu (Belgija, Austrija, Italija, Slovenija, Njemačka, Mađarska, Češka). Članica je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika i Hrvatskog društva glazbenih teoretičara.