Ponedjeljak, 25. rujna
Dvorac Trakošćan, 21.00 sat

Noćni koncert uz svijeće

Alter Ego
Eleonora Biščević, barokna flauta
Arianna Radaelli, čembalo

 

Program:

 

        Pantheon

 

Arcangelo Corelli
Sonata u D-duru op.5 br.1
Grave–Allegro–Adagio–Grave–Allegro-Adagio
Allegro
Allegro
Adagio
Allegro

Francesco Maria Veracini
Sonata u e-molu op.1 br. 7
Fantasia: Largo–Allegro–Largo
Allemanda: Larghetto
Pastorale: Adagio
Giga: Allegro

Domenico Scarlatti
Sonata u G-duru, K 144
Cantabile

Arcangelo Corelli
Sonata u g-molu op.5 br.5
Adagio
Vivace
Adagio
Vivace
Giga: Allegro

Eleonora Bišćević
Improvizirani preludij za solo flautu

Luka Sorkočević
Sonata u A-duru
Allegro moderato
Andante sostenuto
Allegro

Francesco Xaverio Geminiani
Sonata IV u D-duru (op. 1 br. 10)
Adagio
Allegro
Adagio
Allegro-Adagio
Presto

 


Duo Alter Ego nastao je susretom dviju glazbenica, obiju porijeklom iz Milana, u Baselu tijekom studija na Schola Cantorum Basiliensis. U toj je instituciji ansambl dobio važne poticaje nastavnika, kao što su Marc Hantaï, Francesco Corti, Jörg-Andreas Bötticher, Katharina Arfken i Kathrin Bopp. Aktivan od 2019. godine duo se prvenstveno posvećuje izvođenju talijanske i njemačke glazbe iz razdoblja baroka. Važan element rada ansambla je otkrivanje i izvođenje zaboravljenih autora, posebice talijanskog repertoara za flautu (uz generalbas ili cembalo obbligato) 18. stoljeća. Uz to se Alter Ego intenzivno bavi obradama, i povijesnim i vlastitim, repertoara drugih instrumenata. Godine 2022. duo je snimio svoj prvi CD s Corellijevim sonatama op. 5 br. 1-6 u njihovom povijesnom aranžmanu za baroknu flautu – rad je bio izabran na natječaju izdavačke kuće Da Vinci Publishing, a CD će biti objavljen kasnije tijekom 2023. godine. Ove je godine ansambl bio nominiran i za Artist-in-Residence dvorca Schloss Weißenbrunn u Njemačkoj. Alter Ego održava koncerte širom Europe te je već nastupao na renomiranim festivalima, kao što su Festival Oude Muziek u Utrechtu (Nizozemska), Urbino Musica Antica (Italija) i Swiss Foundation for Young Musicians (Švicarska).

 

Eleonora Bišćević (Monza, 1994.) je nakon uspješno završenog studija blok flaute i povijesne poprečne flaute na milanskom Konzervatoriju, nastavila obrazovanje na Schola Cantorum Basiliensis u Baselu diplomiravši povijesnu poprečnu flautu (2019.) u klasi Marca Hantaïa te nakon toga (2021.) i povijesnu improvizaciju (specijalizirani master) u klasi Dirka Börnera i Markusa Schwenkreisa. Tijekom cijelog studija je kao drugi instrument pohađala i nastavu orgulja u klasi Tobiasa Lindnera. Za vrijeme studija i nakon njega pohađala je predavanja i seminare brojnih glazbenika, među kojima su Barthold Kuijken, Marcello Gatti, Manuel Granatiero, Linde Brunmayr-Tutz za flautu, Wolfgang Zerer i Luca Guglielmi za orgulje te Rudolf Lutz za povijesnu improvizaciju. Aktivna je diljem cijele Europe kao solistica, komorna i orkestralna glazbenica surađujući s mnogim ansamblima, među kojima su Le Concert des Nations (Jordi Savall), Gli Incogniti (Amandine Beyer), Le Parlement de Musique (Martin Gester), Il Pomo d’Oro, i Hrvatski barokni ansambl (HRBA), a za vrijeme studija također je bila član European Union Baroque Orchestra (EUBO). Snimala je za izdavačke kuće Harmonia Mundi, Alia Vox i Whales Records. Dobitnica je nagrade Bärenreiter-Urtext-Preis na međunarodnom solističkom natjecanju Telemann-Wettbewerb u Magdeburgu (Njemačka) za 2021. Godine 2018. osnovala je ansambl Girandola Quartett s kojim se posvećuje rijetko izvođenim kvartetima s flautom iz razdoblja klasicizma i predromantizma, na povijesnim instrumentima. Godine 2019. osnovala je duo Alter Ego s čembalisticom Ariannom Radaelli, s kojim izvodi uglavnom talijanski i njemački repertoar za flautu i čembalo 18. stoljeća.

Posebno je aktivna na polju improvizacije, prvenstveno u ranoj glazbi, ali i u crossover žanrovima. Redovito je uključuje u svoje koncerte te drži seminare na temu povijesne improvizacije. Bavi se i kompozicijom: više njenih djela već je izvedeno u Italiji i Švicarskoj. Od 2021. godine glavna je orguljašica u crkvi St. Jakob u Baselu.

 

Milanska čembalistica i pijanistica Arianna Radaelli diplomirala je klavir na milanskom Konzervatoriju u klasi Silvije Rumi, a magistrirala kod Paola Bordonija. Nakon završene klasične gimnazije magistrirala je čembalo i povijesne instrumente s tipkama na Konzervatoriju u Comu u klasi Giovannija Tognija. Zatim je nastavila studij na Schola Cantorum Basiliensis gdje je magistrirala na koncertnom i pedagoškom smjeru u klasi Francesca Cortija i Andrea Marcona. Pohađala je predavanja i seminare čembala, fortepiana, orgulja i improvizacije kod brojnih glazbenika, među kojima su E. Fadini, B. Cuiller, S. Sempé, B. Martin, E. Baiano, C. Rousset, J. A. Bötticher, D. Börner, L. F. Tagliavini, G. Tabacco, O. Baumont. Nakon završenog studija  intenzivno se posvećuje glazbenoj pedagogiji: od 2021. do 2023. godine predavala je generalbas i radila kao korepetitor na Institutu za ranu glazbu Sveučilišta Mozarteum u Salzburgu. Od siječnja 2023. predaje čembalo i generalbas na Državnoj visokoj školi za glazbu i scensku umjetnost u Stuttgartu. U ljetu 2023. također je predavala generalbas na ljetnom seminaru rane glazbe u Urbinu (FIMA, Italija). Pobjednica je više solističkih i komornih natjecanja, među kojima su XIX. natjecanje komorne glazbe Biagio Marini i XIX. međunarodno natjecanje čembala Paola Bernardi u Bologni. Svirala je pod vodstvom dirigenata kao što su Jordi Savall, Václav Luks, Alfredo Bernardini, Andrea Marcon i Luca Quintavalle. Također je bila glazbeni asistent u stvaranju baroknih opera na Međunarodnom festivalu u Göttingenu i Festivalu rane glazbe u Innsbrucku, nastupala kao solistica na čembalu i fortepianu te kao članica ansambala i orkestara na brojnim festivalima, među kojima su Freunde Alter Musik Basel Styriarte Festival, Urbino Musica Antica, Actus Humanus Gdansk, FEMUBA. Suosnivačica je dua Alter Ego te surađuje s ansamblima kao što su Abchordis Ensemble, Anima&Corpo Ensemble, Ensemble Zefiro, Bachakademie Stuttgart, Café Zimmermann.

 

 


BiscevicRandelli_dnevni