25.09.2012. Darko Karajić

Utorak, 25. rujna 2012.
Stari grad, Kapela obitelji Erdödy, 21 sat
Darko Karajić, barokna gitara, teorba, arhilutnja, barokna lutnja, Srbija

Program:

Robert de Visée    (1660.-1720.)

Suite 11 en si mineurPrélude
Allemande
Sarabande
Gigue
Passacaille
barokna gitara

 

Robert de Visée 

Sarabande
Chaconne

Johannes Hieronymus Kapsberger 
 (1580.-1651.)

Toccata arpeggiata
Canario

 

Alessandro Piccinini   (1566.-1638.)  

Chiaccona teorba


Giovanni Zmaboni Romano
    (rano 18. stoljeće)

Sonata 9
Preludio
Alemanda
Giga
Sarabanda
Gavotta
arhilutnja

 

Silvius Leopold Weiss   (1686.-1750.)

Suita u d-molu
Prelude
Allemande
Courante
Saraband
Menuet
Bourée
Gigue
barokna lutnja

 

 O izvođaču:

Darko Karajić diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u rezradu Istvana Römera, a poslijediplomski i doktorski studij završio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u razredu Vere Ogrizović. Kao član ansambala Musiqua antiqua, Ars nova, Renesans i Studija za ranu muziku nastupao je u uglednim koncertnim dvoranama i na festivalima u bivšoj Jugoslaviji i u nizu europskih država. Osim s ansamblom Renesans nastupao je kao solist i Horom i Orkestrom RTS-a, Beogradskom filharmonijom, Orkestrom Beogradske opere i dr. Sudjelovao u različitim glazbenim projektima, u različitim stilskim iskazima, od glazbe inspirirane etno zvukom, glazbe srednjeg vijeka, renesanse i baroka pa sve do do glazbe za film, što je rezultiralo velikim brojem diskografskih izdanja. Radi kao docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Od 2004. godine na Muzičkoj školi „Josip Slavenski“ predaje lutnju na Odjelu za ranu glazbu. Od 2007. godine predavač je na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, a od 2011. i na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Član je Udruženja muzičkih umetnika Srbije i Udruženja klasičnih gitarista Srbije.