24. rujna 2009. Varaždinski komorni orkestar

Varaždinski komorni orkestar danas nastavlja višegodišnju tradiciju komornog i orkestralnog muziciranja u Varaždinu. Središnja djelatnost orkestra je ciklus od pet premijernih koncerata u koncertnoj dvorani HNK-a u Varaždinu, kao i redovito sudjelovanje na Varaždinskim baroknim večerima. Orkestar ujedno nastupa i diljem Hrvatske, te gostuje u nizu europskih država. Orkestar je snimio tri CD-a s maestrom Pavlom Dešpaljem. U povodu desete obljetnice 2004. godine izdana je monografija “Varaždinski komorni orkestar (1994.-2004.)” s prigodnim CD-om. Iako vrlo često nastupa bez dirigenta, težeći prvenstveno kvaliteti, orkestar povremeno surađuje s dirigentima – uglednim umjetnicima kao što su to P. Dešpalj, M. Horvat, K. Ono, V. Šutej, U. Lajovic, V. Kranjčević, I. Lipanović, Z. Juranić, I. Repušić i dr.. Uz orkestar su kao solisti nastupali eminentni instrumentalisti i pjevači, poput R. Pospiš-Baldani, D. Tomšič-Srebotnjak, D. Vejzović, V. Mažuran, M. Leskovar, R. Pokupić, R. Vlatkovića, D. Geringasa, V. Dešpalja, D. Schwarzberg, B. Slokara, P. Soavea, S. Arnolda, I. Römera, L. Pogorelića i dr. Uz stalnog koncertmajstora (Jože Haluza) orkestar često angažira i goste-koncertmajstore, pa su to bili L. Spierer, C. Mackintosh, T. Smirnova, A. Ivić, B. Martinić, M. Korunić, L. Honda-Rosenberg i dr.. Orkestar je dobitnik nagrada Varaždinskih baroknih večeri Ivan Lukačić i Jurica Murai,, nagrade Milka Trnina, nagrade Dubrovačkog ljetnog festivala Orlando kao i Plakete grada Varaždina.Hrvatski orguljaš Mario Penzar diplomirao je orgulje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu a usavršavao se na Visokoj glazbenoj školi u Beču kod A. Mitterhofera i na majstorskim tečajevima u Austriji, Belgiji, Danskoj i Hrvatskoj (J. Ferrad, Ch. Dubois, L. Rogg, K. d’Hooghe i dr.). Godine 1989. dobio je prvu nagradu na Međunarodnom natjecanju “Flor Baron Peeters” u Belgiji, godine 1999. nagrađen je priznanjem Milka Trnina. Gostovao je u Danskoj, Belgiji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Češkoj, Njemačkoj, Francuskoj, Portugalu, Švicarskoj, Austriji, Italiji, Španjolskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Kuvajtu i u SAD. Nastupa solistički, uz simfonijske orkestre i komorne ansamble. Profesor je orgulja na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji i predavač na Ljetnoj orguljaškoj školi u Šibeniku.

 Program:

Četvrtak, 24. rujna 19.00 sati KatedralaVaraždinski komorni orkestar
Mario Penzar, orgulje, umjetničko vodstvo

Večer Georga Friedricha Händela

Georg Friedrich Händel Concerto grosso u d-molu, op. 6, br. 10, HWV 328(1685.-1759.) Ouverture

Allegro

Lento

Allegro

Allegro

Allegro moderato

Koncert za orgulje i orkestar u d-molu, op. 7/4, br. 10, HWV 309

Adagio
Allegro
Organo ad libitum
Allegro

Concerto grosso u a-molu, op. 6, br. 4, HWV 322

Larghetto affettuoso

Allegro

Largo, e piano

Allegro

***********************************

Koncert za orgulje i orkestar u A-duru, op. 7/2, br. 8, HWV 307

Ouverture-Grave
A tempo ordinario
Organo ad libitum
Allegro
Concerto grosso u F-duru, op. 6, br. 9, HWV 327LargoAllegroLarghettoAllegroMenuet
Koncert za orgulje i orkestar u F-duru, op. 4/5, br. 5, HWV 293
Larghetto
Allegro
Alla Siciliana
Presto

Cijena ulaznice 70 kn / 10 Eura