Utorak, 24. rujna, 20.00 sati
Stari grad Varaždin, Renesansna dvorana

Hazelius Hedin

Esbjörn Hazelius, vokal, citra, violina i gitara
Johan Hedin, vokal, sopranska nyckelharpa*, oktavna nyckelharpa

 

Program:

   ŠVEDSKA NARODNA GLAZBA

 

O izvođaču:

Hazelius Hedin
Dva švedska najetabliranija folk glazbenika – Esbjörn Hazelius and Johan Hedin – združila su se u duo  Hazelius Hedin. Švedsku narodnu glazbu pjevaju i sviraju rijetkom lakoćom,  neupitnom prisutnošću i s tolikom strašću da je nemoguće ostati ravnodušan.

Obojica su odrasla na jugu Švedske gdje prevladava polska, tradicionalan ples u parovima. Njihov repertoar uključuje sve od srednjovjekovnih balada, mornarskih pjesama, ljubavnih balada i instrumentalnih plesnih melodija. Štoviše Hazelius and Hedin prenose tradiciju kroz vlastite kompozicije. Glazbu pažljivo obrađuju, često nadahnuti irskom tradicijom glazbene obrade stalno tražeći nove harmonijske mogućnosti na svojim instrumentima. Na posljednjem albumu Jorland koji je nominiran za švedski Grammy 2019 ne nalazi se samo zbirka tradicionalnih plesnih melodija nego i novo skladane pjesme.

 

*Nyckelharpa je švedski narodni instrument koji se svira lukom (gudalom) kao fidula (viela), ima tipke kao organistrum i simpatetičke strune kao viola d’amore. Svira se stotinama godina i najstariji poznati prikaz je uklesan u kamen u crkvi iz cca. 1350. godine. Nyckelharpa je do 20. stoljeća bila ostinatni instrument. Uobičajna nyckelharpa danas ima 40 tipaka u tri reda, 4 melodijske žice i 20 simpatetičkih žica.


A3 vanjska - HAZELIUS HEDIN