Petak, 24. rujna 2021.

 

Bacchus Consort

 

Judit Andrejszki, glas
Sára Bolyki, glas
György Geiger, glas
Andrea Molnár, blok-flauta
Eszter Gaál, violina
Zsófia Bréda, violina i viola
Zsolt Szabó, violone
Balázs Laczkó-Pető, udaraljke
Artúr Schallinger-Foidl, gitara, viola da gamba i umjetničko vodstvo

 

Program:

Misionarstvo
Peruanska narodna glazba i utjecaj jezuitskog misionarstva u Južnoj Americi 18. stoljeća

Iyai Jesucristo
– Anonymous, Bolivija/Bolivia
Tonada el Chimo
– Codex Trujillo, Peru
Tonada el Congo
-Codex Trujillo, Peru
Responsorios de Semana Santa: In monte Oliveti…
Hanacpachap cusicuinin
– J. Pérez de Bocanegra, Peru
Canto 2 – Natom tanel hancahatisi Don Lázaro
– Anonymous, Bolivija/Bolivia
Tonada el Diamante
– Codex Trujillo, Peru
Yo se que no ha de ganar
– Codex Zuola, Peru
Lanchas para bailar
– Codex Trujillo, Peru
Responsorios de Semana Santa: Tristis est anima mea…
Cachua al Nacimeinto Niño il mijor
Codex Trujillo, Peru
Tono de la Virgen
– Anonymus, Venezuela
Tonada el Tupamaro
– Codex Trujillo, Peru
Responsorios de Semana Santa: Ecce vidimuseum…
Cachua La Despedida
– Codex Trujillo, Peru
Cachu la Serranita
– Codex Trujillo, Peru

 

Utemeljen 2014., Bacchus Consort uglavnom izvodi glazbu renesanse i ranog baroka pri čemu posebnu pažnju posvećuju skladbama koje u umjetničku glazbu unose elemente narodne glazbe. Svoje koncerte često koncipira tematski i na način da širokoj publici približi ranu glazbu izvodeći program koji je u svoje vrijeme zabavljao publiku od taverni do aristokratskih dvorova. Budući da je na srednjovjekovnim svečanostima i društvenim događajima ispijanje dobrog vina, kušanje probrane hrane i slušanje žive glazbe išlo ruku pod ruku, ansambl je svoj naziv odabrao prema bogu vina – Bakhu.