24.09.2012. Varaždinski komorni orkestar

Ponedjeljak, 24. rujna 2012.
Franjevačka crkva, 20 sati

Varaždinski komorni orkestar

Ivana Lazar, sopran
Krešimir Lazar, umjetničko vodstvo

Program:

Georg Muffat      (1653 .- 1704.)

Concerto IV., Dulce Somnium
Sonata. Grave
Sarabanda. Grave
Grave
Aria. Allegro
Borea. Alla breve un poco grave

Antonio Vivaldi     (1678. – 1741.? )

Nulla in mundo pax sincera…, Motteto a canto solo con stromenti
Nulla in mundo pax sincera, Larghetto, arija
Blando colore oculos mundus decipit, recitativ
Spirat anguis, arija
Alleluja, Allegro

Georg Muffat 

Concerto XII., Propitia Sydera
Sonata. Grave-allegro
Aria. Largo
Gavotta. Alla breve e presto
Grave
Ciacona. Un poco grave
Borea. Allegro

 

************************

 

Alessandro Scarlatti    (1660. – 1725.)

Su le sponde del Tebro, Cantata a voce sola von Violini e
Tromba
Sinfonia. Grave
Su pe sponde del Tebro, recitativ
Sinfonia
Contentatevi, o fidi pensieri, arija
Mesto, stanco e spirante, recitativ
In felicimiei lumi, Largo, arija
Dite almeno, arija
Ritornello
All’aura, al cielo, recitativ
Tralascia pur di piangere, arija

 

Georg Muffat 

Concerto V., Saeculum
Sonata. Grave-Allegro
Allemanda. Largo
Grave
Gavotta. Alla breve, ma non presto
Menuet. Allegro

 

Niccolò Jommelli     (1714. – 1774.)

Barbara poena afflicta, Motetto a voce sola di soprano
Barbara poena afflicta, Allegro, arija
Acerbissimae poennae, recitativ
Lacrimae amarae, Andantino
Alleluja, Allegro assai

 

O izvođaču:

Varaždinski komorni orkestar danas nastavlja višegodišnju tradiciju komornog i orkestralnog muziciranja u Varaždinu. Središnja djelatnost orkestra je ciklus od pet premijernih koncerata u koncertnoj dvorani HNK-a u Varaždinu, kao i redovito sudjelovanje na Varaždinskim baroknim večerima. Orkestar ujedno nastupa i diljem Hrvatske, te gostuje u nizu europskih država. Orkestar je snimio  tri CD-a s maestrom Pavlom Dešpaljem. U povodu desete obljetnice 2004. godine izdana je monografija “Varaždinski komorni orkestar (1994.-2004.)” s prigodnim CD-om. Iako vrlo često nastupa bez dirigenta, težeći prvenstveno kvaliteti, orkestar povremeno surađuje s dirigentima – uglednim umjetnicima kao što su to P. Dešpalj, M. Horvat, K. Ono, V. Šutej, U. Lajovic, V. Kranjčević, I. Lipanović, Z. Juranić, I. Repušić i dr.. Uz orkestar su kao solisti nastupali eminentni instrumentalisti i pjevači, poput R. Pospiš-Baldani, D. Tomšič-Srebotnjak, D. Vejzović, V. Mažuran, M. Leskovar, R. Pokupić, R. Vlatkovića, D. Geringasa, V. Dešpalja, D. Schwarzberg, B. Slokara, P. Soavea, S. Arnolda, I. Römera, L. Pogorelića i dr. Uz stalnog koncertmajstora (Jože Haluza) orkestar često angažira i goste-koncertmajstore, pa su to bili L. Spierer, C. Mackintosh, T. Smirnova, A. Ivić, B. Martinić, M. Korunić, L. Honda-Rosenberg i dr. Orkestar je dobitnik nagrada Varaždinskih baroknih večeri Ivan Lukačić i Jurica Murai, nagrade Milka Trnina, nagrade Dubrovačkog ljetnog festivala Orlando kao i Plakete grada Varaždina.

Violončelist Krešimir Lazar u rodnom je Varaždinu završio osnovnu i srednju Glazbenu školu u razredu Darija Milkovića, a diplomirao je i magistrirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Valtera Dešpalja. Dobitnik je niza prestižnih nagrada, među kojima prve nagrade na međunarodnom natjecanju Alfredo Marcosig u Goriziji (Italija), nagrade Hrvatske radiotelevizije Amando Ivančić, Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu, Dekanove nagrade Muzičke akademije u Zagrebu, nagrade Hrvatskog glazbenog zavoda, nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenih djelatnika u Zagrebu i nagrade Varaždinskih baroknih večeri Jurica Murai za najbolju interpretaciju solista za 2011. godinu. Koncertirao je u više europskih i latinoameričkih država. Kao solist nastupao je uz Zagrebačku filharmoniju, Varaždinski komorni orkestar, Hrvatski barokni ansambl, Hrvatski komorni orkestar i HGM Jazz orkestar. Za nakladničku kuću Cantus snimio je uz Simfonijski orkestar HRT-a Koncert za violinu, violončelo i orkestar Željka Brkanovića. Uz koncertnu djelatnost sudjelovao je kao predavač na međunarodnom festivalu gudača Strings Only u Zadru i kao član međunarodnih žirija na istoimenom natjecanju, kao i na međunarodnom natjecanju Alfredo i Vanda Marcosig u Goriziji (Italija) i na Državnom natjecanju učenika i studenata glazbe Hrvatske i Slovenije. Redovito održava zimske seminare u Opatiji u organizaciji udruge Pro musica. Stalni je član, solist i šef Varaždinskog komornog orkestra, osnivač je i član ansambala Camerata Garestin i Amadeus trio Zagreb, a surađivao je s Hrvatskim baroknim ansamblom, Cantus Ansamblom i ansamblom Le Parlement de Musique. Izvanredni je profesor na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.