24.09.2011. Kostimirani barokni ansambl Marquise

24.09.2011. Kostimirani barokni ansambl Marquise

Dvorac Trakošćan
Viteška dvorana, 11 sati

Koncert uz baroknu kavu
Ansambl Marquise, Budimpešta

Judit Blaskovics-Felszeghy, koloraturni sopran
László Blaskovics, muški sopran
Dénes Kocsis, majstor ceremonija
Márta Gál, čembalo
Zsófia Szalai, blokflauta
Csilla Vályi, čelo

Program:

 

Barokni salon

François Couperin (1668.-1733.)
Les Barricades Mystérieuses

Claudio Monteverdi    (1567.-1643.)

Baci cari, duet

Georg Friedrich Händel   (1685.-1759.)

Would you gain
Daemonova arija iz opere Acis i Galathea, HWV 49

 

Antonio Vivaldi    (1678.-1741.)

Agitata da due venti
Constanzina arija iz opere Griselda

 

Louis-Claude Daquin (1694.-1772.)

Le Coucou

Georg Friedrich Händel 

Verdi prati
Ruggierova arija iz opere Alcina, HWV 34

Varijacije na Greensleeves

 

Claudio Monteverdi    

Pur ti miro
Duet iz opere L’incoronazione di Poppea

 

******

Princ Paul Esterházy    (1635.-1713.)

Dva dueta iz Harmonia caelestis

 

Antonio Vivaldi     

Di due rai, RV 7494
Arija iz nepoznate opere

 

Georg Friedrich Händel 

Svegliatevi nel core
Sestova arija iz opere Giulio Cesare, HWV 17

 

Johann Sebastian Bach   (1685.-1750.)

Iz Sonate u D-duru za violu da gambu, BWV 1028
Adagio
Allegro

 

Georg Friedrich Händel

Lascia ch’io pianga
Almirenina arija iz opere Rinaldo, HWV 7

 

Georg Philipp Telemann (1681.-1767.)

Iz Sonate u C-duru za blokflautu

 

Jean-Baptiste Lully    (1632.-1687.)

Bel tempo che vola, duet

 

Georg Friedrich Händel

Caro! Più amabile beltá
Duet Cleopatre i Cesara iz opere Giulio Cesare, HWV 17

 

O izvođaču:

Ansambl Marquise predstavlja koncerte rane glazbe u cjelovitim baroknim i rokoko kostimima i s instrumentima razdoblja. Ansambl su 2004. godine utemeljili pjevači László Blaskovics  i Judit Blaskovics-Felszeghy. Od tada rade i nastupaju s ostalim profesionalnim glazbenicima, te je tako ansambl sličan glazbeničkoj obitelji. Repertoar ansambla je vrlo širok, od djela ranih baroknih skladatelja sve do W. A. Mozarta. Od 2004. godine do danas ostvareno je više od stotinu očaravajućih i jedinstvenih koncerata: od nastupa na prestižnim festivalima i u brojnim koncertnim dvoranama i dvorcima u Mađarskoj, do nastupa u Italiji, Austriji i Velikoj Britaniji. Posebno se ističu nastupi u najuglednijim engleskim dvorcima i crkvama (Boughton House, Kimbolton Castle, Staunton Harold, Oxford-St. Michael’s church i dr.). U Mađarskoj je ansambl stalni gost Baroknog kazališta u Kraljevskoj palači Gödöllö. Činjenica da se većina nastupa održava u dvorcima i palačama povezana je s mogućnošću da se u tim povijesnim okruženjima još potpunije ostvaruje atmosfera razdoblja u kojima su odabrana djela skladana.