Srijeda, 22. rujna 2021.

 

Nova Schola Labacensis

 

Tadeja Pance, sopran
Urška Kastelic, sopran
Ana Novak, sopran
Blažka Gaberc, blok-flauta
Tomaž Šinigoj, viola d’amore, violina
Miha Šinigoj, viola da gamba
Marko Angelski, teorba
Vasja Štukelj, mali timpani, okvirni bubanj
Boris Šinigoj, umjetničko vodstvo, teorbirana lutnja i gitara

 

Program:

Tielman Susato
Danza de Hércules

Anonymous
Galathea siet den dach comt aen

Anonymous
Passo e mezzo

Anonymous
De Coninginne Alciones Droom

Anonymous
Tordion

Giacomo Gorzanis
La turturella

Giacomo Gorzanis
Questi capelli d’oro

Giovanni Girolamo Kapsberger
Canario

Gabriello Puliti
Lusinghiero infido Amore

Claudio Monteverdi
Lamento della Ninfa

Giovanni Girolamo Kapsberger
Alla caccia pastori

Lascivette pastorelle

Joachim van den Hove
Canarie

Tielman Susato
O wrede fortune

Anonymous
Komt vrienden, in het ronden

 

 

Nova Schola Labacensis jedinstveni je slovenski ansambl za ranu glazbu koji čuva i nastavlja tradiciju Schole Labacensis, prve suvremene slovenske družine za ranu glazbu. Nova Schola Labacensis izvodi europsku srednjovjekovnu, renesansnu i baroknu glazbu, ali i arapski muwashahat, grčki rembetiko ili slovenske narodne pjesme kao i novije umjetničke skladbe.

Repertoar ansambla proteže se od srednjovjekovnih Cantigas de Santa Maria, moteta i narodnih pjesama, renesansnih chansona, pjesama uz pratnju lutnje, plesova i varijacija, baroknih arija, madrigala, chaconna i la folia do afričkih cumbéa, latinoameričkih milonga i orijentalne glazbe Afganistana, Irana, Indije, Turske, raznih arapskih zemalja, Rumunjske, Grčke i Balkana.

Navedimo neke od poznatih prethodnika Nove Schole Labacensis koji su djelovali na području današnje Slovenije: Giacomo Gorzanis, poznati renesansni lutnjist iz Trsta, Johannes Berthold Höffer, barokni lutnjist iz Ljubljane i utemeljitelj Academia Philharmonicorum Labacensis (1701.), suvremeni lutnjist i graditelj lutnji Pavel Šraj iz Radovljice, članovi Schole Labacensis, osobito njezin osnivač Janez Höfler i lutnjisti Anton Čare, Primož Soban i Tomaž Šegula te Ivo Magherini iz Dekana, jedan od najpoznatijih lutiera i poznavatelja rane glazbe koji je izradio gotovo sve europske lutnje i gitare ansambla Nova Schola Labacensis.