Srijeda, 22. rujna 2021.
 

Nova Schola Labacensis

 
Tadeja Pance, sopran
Urška Kastelic, sopran
Ana Novak, sopran
Blažka Gaberc, blok-flauta
Tomaž Šinigoj, viola d'amore, violina
Miha Šinigoj, viola da gamba
Marko Angelski, teorba
Vasja Štukelj, mali timpani, okvirni bubanj
Boris Šinigoj, umjetničko vodstvo, teorbirana lutnja i gitara
 
Program:
Tielman Susato Danza de Hércules
Anonymous Galathea siet den dach comt aen Anonymous Passo e mezzo
Anonymous De Coninginne Alciones Droom Anonymous Tordion
Giacomo Gorzanis La turturella
Giacomo Gorzanis Questi capelli d'oro Giovanni Girolamo Kapsberger Canario
Gabriello Puliti Lusinghiero infido Amore Claudio Monteverdi Lamento della Ninfa Giovanni Girolamo Kapsberger Alla caccia pastori Lascivette pastorelle Joachim van den Hove Canarie
Tielman Susato O wrede fortune Anonymous Komt vrienden, in het ronden  

 
Nova Schola Labacensis jedinstveni je slovenski ansambl za ranu glazbu koji čuva i nastavlja tradiciju Schole Labacensis, prve suvremene slovenske družine za ranu glazbu. Nova Schola Labacensis izvodi europsku srednjovjekovnu, renesansnu i baroknu glazbu, ali i arapski muwashahat, grčki rembetiko ili slovenske narodne pjesme kao i novije umjetničke skladbe.
Repertoar ansambla proteže se od srednjovjekovnih Cantigas de Santa Maria, moteta i narodnih pjesama, renesansnih chansona, pjesama uz pratnju lutnje, plesova i varijacija, baroknih arija, madrigala, chaconna i la folia do afričkih cumbéa, latinoameričkih milonga i orijentalne glazbe Afganistana, Irana, Indije, Turske, raznih arapskih zemalja, Rumunjske, Grčke i Balkana.
Navedimo neke od poznatih prethodnika Nove Schole Labacensis koji su djelovali na području današnje Slovenije: Giacomo Gorzanis, poznati renesansni lutnjist iz Trsta, Johannes Berthold Höffer, barokni lutnjist iz Ljubljane i utemeljitelj Academia Philharmonicorum Labacensis (1701.), suvremeni lutnjist i graditelj lutnji Pavel Šraj iz Radovljice, članovi Schole Labacensis, osobito njezin osnivač Janez Höfler i lutnjisti Anton Čare, Primož Soban i Tomaž Šegula te Ivo Magherini iz Dekana, jedan od najpoznatijih lutiera i poznavatelja rane glazbe koji je izradio gotovo sve europske lutnje i gitare ansambla Nova Schola Labacensis.