Ponedjeljak, 20. rujna 2021.
 

Stina Strehar, orgulje

 
Johann Sebastian Bach
Preludij i fuga u Es duru/Prelude and Fugue in E-flat major, BWV 552
Koralni preludij/Chorale prelude: O Mensch, bewein dein Sünde groß, BWV 622
Jan Pieterszoon Sweelinck
Malle Sijmen, SwWV 323
Dietrich Buxtehude
Preludiju e-molu/Prelude in E minor, BuxWV 142
Johann Sebastian Bach
Triosonata br.4u e-molu/Trio Sonata no.4 in E minor, BWV 528
Adagio/Vivace
Andante
Un poco Allegro
Toccata, Adagio i Fuga u C duruToccata, Adagio and Fugue in C major, BWV 564 15'
 

Stina Strehar rođena je u Sloveniji 1996. godine, a prvu je poduku iz klavira dobila u dobi od sedam godina. Godine 2011. započela je učiti orgulje na Konzervatoriju za glazbu u Ljubljani u klasi Nine Frank. U listopadu 2015. nastavlja studij orgulja na Mozarteumu u Salzburgu u klasi Hannfrieda Luckea da bi četiri godine kasnije diplomirala s posebnim odlikama. Trenutno završava magisterij. Zahvaljujući programu razmjene Erasmus, 2020. godine imala je mogućnost studija na Pariškom konzervatoriju u klasi Michela Bouvarda i Oliviera Latryja. Usavršavala se i na majstorskim tečajevima s Ulrichom Waltherom, Nathanom Laubeom, Tomažem Ševsekom, Martinom Schmedingom, Jaroslawom Tumom te Lorenzom Ghielmijem. Stipendistica je Ministarstvo kulture Slovenije.
Višestruka je dobitnica nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima: Promotivne nagrade Međunarodne ljetne akademije Sveučilišta Mozarteum (2016.), Nagrade Međunarodnog društva Josef Gabriel Rheinberger na Međunarodnom natjecanju Rheinberger (2016.) te Prve nagrade na slovenskom natjecanju TEMSIG (2018.). Održala je koncerte i u nekoliko europskih zemalja.