Nedjelja, 19. rujna 2021.
 
Egon Mihajlović, čembalo/harpsichord
 

                                                                          Zrcala Versaillesa

                                                            Glazba za čembalo na dvoru Luja XIV.

 
Jacques Champion de Chambonnières Chaconne in F
Sarabande au beau jardin/ U prekrasnom vrtu Rondeau Ha! Qu´il est doux, Bergére, Ha! Qu´il est doux d´aimer!/O, kako je slatka ljubljena, o kako je slatko voljeti Jean-Henri d´Anglebert Suite II in g
Prélude-non-mesuré – Allemande – Courante – Sarabande - Galliarde - Passacaille François Couperin La Favorite - Chaconne aux deux thems/Najdraža- chaconne na dvije teme
Les Délices/Užitci Les Baricades Misteriéuses/Tajanstvene barikade Les Lis naissans/Novorođeni ljiljan La Régente, ou la Minerve/Regentkinja ili Minevra Le Dodo, ou L´amour au Berceau/Dodo ili Amor u koljevci Les Idées Heureuses/Sretne ideje La Florentine/Firentinka Le point du jour /Trenutak dana (Allemande)
L´Anguille/Jegulja Les Satires Chevre-pieds/Kozonogi satiri Les Brinborions/Uhode La Divine Babiche, ou les Amours badins/Božanska brbljavica ili razigrani Amorčići La Belle Javotte, autre fois L´Infante/Lijepa Javotte, u prošlosti metresa L´Amphibie/Licemjer (Passacaille)
 

 
Egon Mihajlović – čembalist, dirigent i orguljaš, rođen je u Postojni 1972. godine. Nakon započetog glazbenog obrazovanja u Ljubljani i u Beogradu, 1988. godine započinje studij čembala i Stare glazbe na Visokoj Muzičkoj Akademiji u Frankfurtu na Majni, gdje je 1992. godine magistrirao i 1996. godine zaključio specijalističke postdiplomske studije. Umjetičke i pedagoške impulse pridobio je kod uvaženih profesora i stručnjaka za čembalo i Staru glazbu Bob van Asperena, Luigi Ferdinando Tagliavinia i Harald Hoerena.
Od 1998-2000. godine bio je Docent na Glazbenom konzervatoriju „Hermann Zilcher“ grada Würzburga ( SR Njemačka ), godine 2001. Docent na Muzičkoj akademiji Nürnberg-Augsburg; godine 2002- 2003. gostujući profesor na Muzičkoj akademiji Crne Gore na Cetinju; godine 2007/2008. profesor na državnom Muzičkom konzervatoriju „G. Rossini“ u Pesaru, Italija.
Od 2009. Egon Mihajlović je habilitirani redovni profesor za Čembalo i Staru glazbu na Sveučilištu u Ljubljani / Muzičkoj akademiji, gdje pored klase za čembalo vodi i predmete povijesno informirana izvođačka praksa i komorna glazba sa bassom continuom. Od 2012. godine zastupa poziciju predstojnika odjela/katedre za Staru glazbu na Muzičkoj akademiji u Ljubljani.
2013. godine dobitnik je prestižne Zlatne plakete Sveučilišta u Ljubljani za zasluge na području Stare glazbe i čembala.
Kao čembalist i orguljaš nastupa od 1990. godine sa solo-recitalima na najznačajnijim europskim festivalima barokne glazbe i koncertnim scenama Francuske, Njemačke, Švicarske, Italije, Austrije, Belgije, Španjolske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama. Posebni interes i fokus Egona Mihajlovića leži na proučavanju i povijesno informiranoj interpretaciji glazbene literature za povijesne instrumente sa tipkama, kulture humanizma kao i vokalne literature od 16. do 18. stoljeća. Brojne CD i međunarodne radio produkcije zaokružuju njegovo umjetničko djelo, kao i umjetnička suradnja i vođenje majstorskih tečajeva vokalne tehnike i interpretacije barokne vokalne glazbe, između ostalim, sa Charlotte Lehmann, Isabelle Poulenard, Kai Wessel, Mark Tucker, Maria Jonas, Barbara Schlick.
Kao dirigent Egon Mihajlović se je specijalizirao na bogati repertoar baroknog glazbenog teatra i Sakralne glazbe. Pod njegovom dirigentskom palicom tako su nastale mnogobrojne scenske i sakralne glazbene produkcije poput „Artaserse“ J. A. Hassea ( Bayreuth 1994 ), „Vespro della beata Vergine“ Monteverdija ( Kotor 2000, Ljubljana 2010 & 2015, Berlin 2016 ), „L'Orfeo“ Monteverdija ( Berlin 2000, Cetinje/Kotor/Perast 2007, Slovensko Narodno Gledališče SNG Ljubljana Sezona 2012/2013, Venecija 2013 ), „Krunanje Poppeje“ Monteverdija ( Cetinje/Kotor/ Perast 2006, Slovensko Narodno Gledališče in Balet SNG Maribor 2016 u režiji Krešimira Dolenčića; Muziča Akademija Split Vila Meštrović/HNK Varaždin 2018 ), baletna predstava „Stabat Mater“ na glazbu Pergolesija u koreografiji Edwarda Cluga ( Slovensko Narodno Gledališče in Balet SNG Maribor, Festival Ljubljana 2015 ), „Giulio Cesare in Egitto“ Händela ( Theater Freiburg 2017 ) sa 17 predstavama i izvrsnim međunarodnim kritikama.