18. rujna 2009. Ensemble Inegal

O izvođaču:

Od svog osnutka 2000. godine vokalno-instrumentalna grupa Ensemble Inégal okuplja vrsne češke i inozemne glazbenike koji izvode glazbu od razdoblja Renesanse do 19. stoljeća. Ansambl je brzo postigao razinu jedinstvenosti koja mu je osigurala pozive na brojne festivale u Europi i SAD-u. Sam naziv Inégal, u značenju nejednak, upućuje ne samo na mnogostrukost mogućnosti u sastavu izvođača nego i na bogatstvo stilova, dramaturške invencije i nekonvencionalni pristup u traženju jedinstvenih interpretacijskih vrijednosti. Ensemble Inégal snimio je do sada osobito vrijedna djela iz češke glazbene povijesti: Misu u D-duru, Lužansku, Antonina Dvořáka (2001.), duhovne skladbe značajnog ali zaboravljenog baroknog majstora Jana Josefa Ignáca Brentnera (1689.-1742.), čime je ostvario renesansu njegovih vrijednih ostvarenja, oratorij Il serpente di bronzo Jana Dismasa Zelenke (2005., CD nagrađen prestižnom nagradom Diapason d’or francuskog glazbenog časopisa), te Zelenkinu Missu purifications Beate Virginis Mariae i Litanie Lauretanae Consolatrix afflictorum (2007.).Glavno zanimanje ovog renomiranog ansambla ogleda se, dakle, u ponovnom oživljavanju velikih glazbenih djela, a ta je djelatnost izvrsno primana jednako kod publike kao i kod stručne kritike.
Adam Viktora je diplomirao orgulje i dirigiranje na Konzervatoriju u Plzenu i na Glazbenoj akademiji u Pragu te nastavio s privatnim satovima kod Ch. Bosserta i majstorskim tečajevima koje su vodili Tagliavini, Erickssohn, Koimann i Haselböck. Kao orguljaš, dirigent i zborovođa nastupao je na brojnim festivalima diljem svijeta a orgulje je predavao na kongresima u Švedskoj i Hrvatskoj. Direktor Češkog orguljaškog festivala, Adam Vikora od 1998. godine podučava orgulje na plzenskom Konzervatoriju a od 2007. godine predaje Glazbenu teoriju na Konzervatoriju u Pragu. Viktora je osnivač i umjetnički voditelj Ensemble Inégal. Od 2008. godine vodi i nedavno osnovani ansambl Praški barokni solisti.

Program:

Petak, 18. rujna 19,30 sati Katedrala
Svečano otvorenje 39. Varaždinskih baroknih večeri

Ensemble Inégal, Prag

Gabriela Eibenova, Egla, sopran

Jakob Huppmann, Namuel, alt

Lester Lardenoye, Azaria, kontratenor

Jaroslav Březina, Mojsije, tenor

Marian Krejcik, Bog, bas

Adam Viktora, dirigent

Jan Dismas Zelenka Il serpente di bronzo, duhovna kantata, ZWV 61

(1679.- 1745.) Zbor

Azaria, Namuel, recitativ

Namuel, arija

Egla, recitativ

Egla, arija

Bog, recitativ accompagnato

Azaria, Egla, Namuel, recitativ

Azaria, arija

Egla, Namuel, recitativ

Egla, Namuel, duet

Mojsije, recitativ

Mojsije, arija

Bog, recitativ accompagnato

Egla, recitativ

Egla, Azaria, arietta s recitativom

Azaria, recitativ

Zbor